java?

 1. Rooster

  JavaScript ile 3′ e ve 5′ e Tam Bölünen Sayıları Listeleme

  Bu yazımızda JavaScript ile For Döngüsü kullanarak 1-100 arası sayılardan 3 ve 5 e aynı anda bölünebilen sayıların listelenmesini sağlayan kodları oluşturacağız. Kodlarımız ve Ekran çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır. Kodlarımız: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head>...
 2. Rooster

  Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı

  Bu örnekte ondalıklı iki sayı değerini değişkene aktarıp, değişkenlerdeki ondalıklı sayıların çarpımını hesaplayıp ekrana yazdırdık. Java Kodu: import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { float sayi1 = 1.5f...
 3. Rooster

  JavaScript Dizi Elemanlarını Toplama

  JavaScript kullanarak Dizi elemanlarının toplamı hesaplamak için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. İster javaScript dilinin gücünden faydalanıp nesneler nesneler ile toplam yaptırabilir isterseniz de yeni bir javaScript öğrenicisi gibi algoritma kurarak toplam yaptırabilirsiniz. Bu yazıda...
 4. Rooster

  Javascript ile Var mısın Yok musun Örneği

  Mantık oyunlarının algoritmalarını hep beğenmişimdir. Daha az döngü daha fazla karar komutları ile algoritma geliştirmek için ayrı bir uğraş gerektirir. İşte size aşağıda buna benzer bir algoritma. Hepimiz televizyon ekranlarından dikkatle izlemişizdir. Hatta bizde kendimize bir kutu seçip...
 5. Rooster

  JavaScript Tarih ve Saat Bilgisi Yazdırma

  Bu yazımızda JavaScript ile o anki tarihe ait yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye bilgisinin görüntülenmesini sağlayacağız. Kodlarımızı açıklayalım. var tarih=new Date() satırı ile tarih bilgisini tarih isimli değişkene alıyoruz. getFullYear(): Yıl bilgisini almak için kullanılır. getMonth()...
 6. Rooster

  Java for Döngüsü Kullanarak Sayıyı Ters Çevirme

  Bu programda, Java dilinde bir for döngüsü kullanarak sayının rakamlarını ters çevirmeyi göreceksiniz. Java Kodu: public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { int sayi = 1234, tersi = 0; int yedek=sayi; for(;sayi != 0; sayi /= 10) {...
 7. Rooster

  JavaScript Sayfayı Yazdır Komutu

  Web sayfamız için yazdırma butonu eklemek istersek JavaScript print metodunu kullanabiliriz. Metodun kullanımı aşağıdaki gibidir. <script> function yazdir() { window.print(); }
 8. Rooster

  Yield anahtar sözcüğünün kullanımı Java Script

  yield Anahtar kelime bir ok fonksiyonun gövdesinde kullanılamaz. Sonuç olarak, ok fonksiyonları generatör olarak kullanılamaz.
 9. Rooster

  Prototype Özelliği Kullanımı Java Script

  Ok fonksiyonlarının bir prototype özelliği yoktur. var Foo = () => {}; console.log(Foo.prototype); // undefined
 10. Rooster

  New oparöter kullanımı JavaScript

  Ok işlevleri Nesneleri oluşturmak için kullanılamaz ve kullanıldıklarında hata atarlar. var Foo = () => {}; var foo = new Foo(); // TypeError: Foo is not a constructor
 11. Rooster

  Neslerde Method olarak kullanma Java Script

  Arrow fonksiyonları bir nesnede Method olarak kullanalım. window.name = "global"; var person = { name: "Ahmet", shout: function () { console.log("Benim adım...: ", this.name); }, shout2: () => { console.log("Benim adım...
 12. Rooster

  Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı) Bir fonksiyon çağırma

  unction abc(){ console.log(this) //window } abc(); Burada this yine global nesneye işaret eder.

Theme editor

Top Bottom