java prog

  1. Rooster

    C# internal erişim belirleyici

    internal erişim belirteci internal erişim belirteci, bir sınıfın üye değişkenlerini ve üye işlevlerini geçerli derlemedeki (DLL ve EXE) tüm sınıflardan erişilebilir olmasını sağlar. Geçerli derleme dışında erişim mümkün değildir. Başka bir deyişle, internal erişim belirticisine sahip herhangi...

Theme editor

Top Bottom