java

 1. Prometheus.xll

  Python Programlama

  Python Nedir? Bu Yazı ile Python hakkında yeterli bilgi öğrenebilirsiniz ve Python dilini öğrenebileceğiniz ücretsiz kursları bulabilirsiniz. Öncelikle Python dilinin Tarihçesi ile başlayalım; Python dili, 90'lı yıllarda Almanya'da Amsterdam şehrinde Guido van Rossum adlı kişi tarafından...
 2. Jester

  Java ve JavaScript Arasındaki Farklar Nedir?

  Java ve JavaScript, ortak bir dil kökünü paylaşmasına rağmen, iki farklı programlama dilidir. JavaScript web sitelerini etkileşimli hale getiren baskın dil olmaya devam ederken, Java, uygulama programlama için tercih edilen bir dil oluyor. Kod kullanmaya başlayacak biri olarak Java ve Javascript...
 3. Jester

  JavaScript Nedir? Ne İşe Yarar?

  JavaScript, günümüzün en popüler programlama dillerinden biri olarak kabul edilmektedir. Temel de web tasarım işleriyle uğraşan kişilerin karşısına çıkan bu programlama dili farklı alanlarda da aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Akıllı telefon ve tablet uygulamalarının geliştirilmesi aşamasında...
 4. Rooster

  JavaScript Math.Random ile Rasgele Sayı Üretme

  Math.Random(): 0-1 arasında rasgele sayı üretmek için kullanılır. Aşağıdaki örneklerde Math.Random() Fonksiyonunun kullanımını inceleyebilirsiniz. <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Math.random() metodu 0-1 arası rasgele sayı döndürür.</p> <button onclick="myFunction()">Rasgele Sayı...
 5. Rooster

  JavaScript Metin İçinde Arama Yapma

  JavaScript ile metin içinde IndexOf metodunu kullanarak Arama yapan ve aranan kelimenin kaçıncı karakterden itibaren başladığını gösteren kodlar: <script type="text/javascript"> function kelime_Arama() { var metin = document.getElementById("ornekKatGiris").value; var aranacak =...
 6. Rooster

  JavaScript Karenin Alanı ve Çevresini Hesaplama

  JavaScript ile Kenar uzunluğu girilen karenin çevresini ve alanını hesaplayan örnek uygulama. Alan=a*a Çevre=4*a Aşağıdaki kodları not defterinde yazarak .html olarak kaydedebilirsiniz. <input type="text" id="kenar" placeholder="Kenarı girin"> <input type="button" value="Hesapla"...
 7. Rooster

  JavaScript Text Kutusundaki Yazıyı Div İçine Aktarma

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>TEXT KUTUSUNA GİRİLEN YAZIYI DİV İÇİNE YAZDIRMA</title> </head> <style> </style> <body> <input type="text" id="yazi" value=""> <div id="goster"></div> <script> var yazi=document.getElementById("yazi"); var...
 8. Rooster

  JavaScript Çemberin Çevresi

  <input type="text" id="yaricap" placeholder="Yarı çap uzunluğunu girin"> <input type="button" value="Hesapla" id="hesapla"> <script> //fonksiyonu tanımladık. function hesapla(){ //text kutusu içindeki değeri okuyup sayi değişkenine aktarıyoruz. var sayi=document.getElementById("yaricap").value...
 9. Rooster

  JavaScript Sayı Tek Mi Çift Mi?

  <input type="text" onchange="kontrol(this)" value=""> <script> function kontrol(nesne){ if(nesne.value%2==0) { alert(nesne.value+" sayısı çifttir"); } else if(nesne.value%2==1) { alert(nesne.value+" sayısı tektir"); } else { alert(nesne.value+" sayısı değildir"); } } </script>
 10. Rooster

  Java Bölüm Bulma

  Kullanıcı tarafından girilen iki sayının bölümünün sonucunu yazdıran program Java Kodu: import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in); System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: ")...
 11. Rooster

  Java Kalan Bulma

  Kullanıcı tarafından girilen iki sayının bölümünün kalan sayıyı yazdıran program Java Kodu: package javaornekleri; import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in)...
 12. Rooster

  Java EKOK Bulma

  Burada, EKOK değeri bulunacak iki sayı, sırasıyla n1 ve n2 değişkenlerinde saklanır. Daha sonra, i, n1 ve n2’den küçük olduğu sürece bir while döngüsü yürütülür. Bu şekilde,EKOK için en büyük sayıdan başlanarak iki sayıya da kalansız bölünen sayı bulunana kadar döngü deva ettirilir. Hem n1 hem...
 13. Rooster

  Java EBOB Bulma

  EBOB: Her iki sayıyı da (geriye kalan) tam olarak bölebilen en büyük tamsayıdır. EBOB sadece iki sayı arasında değil sayılar grubu arasında da olabilir. Bu programda, EBOB bulunacak iki sayı sırasıyla n1 ve n2 değişkenlerinde saklanır. Sonra başlangıçta iki sayıdan en büyüğüne bölünen sayı için...
 14. Rooster

  JavaScript Range Kullanarak Yazı Boyutu Değiştirme

  Bu örnekte Html sayfasında bulunan bir yazının FontSize özelliğini <input range..> kullanarak değiştireceğiz. Örneğimizin bitmiş hali aşağıdaki gibi olacaktır. Range değerini değiştirerek canlı görebilirsiniz. JavaScript Kodları: <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8">...
 15. Rooster

  JavaScript CSS Özelliği Alma ve Değiştirme

  Bu örneğimizde JavaScript ile bir HTML elemanının (Div, H1, H2, p vb.) CSS biçimlendirme özelliğinin nasıl elde edilebileceği ve nasıl değiştirileceğini göreceksiniz. Örneğimizde bir Button kontrolünün arkaplan rengini kontrol edeceğiz. Butona her basıldığında Kırmızı ise Yeşil, Yeşil ise...
 16. HZ.CİN

  Java Yazılı Puanını Nota Çevirme

  Java Yazılı Puanını Nota Çevirme public static void main(String[] args) { double not=0; BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.println("Lütfen Notunuzu Girin"); try { not = Double.parseDouble(br.readLine()); } catch (NumberFormatException e) {...
 17. HZ.CİN

  Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı

  Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı public static void main(String[] args) { float sayi1 = 1.5f; float sayi2 = 2.0f; float carpim = sayi1 * sayi2; System.out.println("Sayıların Çarpımı: " + carpim); } }
 18. HZ.CİN

  Java İki Sayının Toplamı

  Java İki Sayının Toplamı public static void main(String[] args) { int sayi1 = 10; int sayi2 = 20; int toplam = sayi1 + sayi2; System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam); } }
 19. HZ.CİN

  Butona tıklandığında, tıklanan butondaki sayıları toplayan program

  Butona tıklandığında, tıklanan butondaki sayıları toplayan program JavaScript örneğinde buton click, this anahtarı kullanımı , innerHTML ve value değerleri kullanılmıştır. <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>JS01</title> </head> <style> input[type="button"]{...
 20. NazDravia

  JavaScript Text Kutusundaki Yazıyı Div İçine Aktarma

  <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>TEXT KUTUSUNA GİRİLEN YAZIYI DİV İÇİNE YAZDIRMA</title> </head> <style> </style> <body> <input type="text" id="yazi" value=""> <div id="goster"></div> <script> var yazi=document.getElementById("yazi"); var...
Üst Alt