javacode

 1. S

  Öğrenemiyorum ne yapmalıyım?

  Bir kaç hafta önce Java eğitimleri izliyordum, if else koşullarına kadar anladım, anladığım şeylerden örnek çıkarabildim nerede kullanacağımı çözdüm. Fakat bir kaç gün sonra eğitimin 27-28. bölümüne geldiğim de döngüleri anlamamaya başladım(for loop, while do) ve eğitimleri izleyesim kaçtı...
 2. Rooster

  JavaScript Yazılı Ortalaması Hesaplama

  Kullanıcı tarafından girilen 3 yazılı notunu hesaplayıp ortalaması 50′ den küçükse “Kaldı” değilse “Geçti” durumunu ekrana yazdıran javascript örneği. <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Örnek</title> <style> .panel{ width: 200px; margin: auto; } .panel input{ width...
 3. Rooster

  Java Kullanıcıdan Sayı Alma

  Scanner sınıfı ile reader adında standart bir okuyucu nesnesi oluşturuldu. reader nesnesinin nextInt() metodu ile konsoldan tam sayı türünde değer okuması yapıldı. Java Kodu: import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { //...
 4. N

  JavaScript Sayfayı Tam Ekran Yapma

  Bu örneğimizde JavaScript ile sayfamıza bir buton ekleyeceğiz. Daha sonra bu butona tıklayarak sayfamızın tam ekran olmasını sağlayacağız. <!DOCTYPE html> <html> <head> <style type="text/css"> #tamekran:-moz-full-screen { padding: 42px; background-color: pink; border:2px solid #f00...
 5. CapsLock

  JavaScript JSON Kullanımı

  Elimizde bir javaScript verimiz olduğunu ve bu veriyi başka bir sayfada işlememiz gerektiğini düşünelim. Burada veriyi belirli bir biçimde (format) sayfalar arasında taşımamız gerekir. Bunun için genellikle eskiden düz metin yada XML kullanılırdı. XML biçiminin yorumlanması zor olduğu için...
 6. CapsLock

  JavaScript Zaman Komutları

  JavaScript ile Date fonksiyonu tarih oluşturma, değiştirme ve kısmen tarih biçimlendirme işleri yapılabilir. JavaScript 1 Ocak 1970 UTC tarihinden şu zamana kadar geçen milisaniye cinsinden zaman değerini temel alır. Yazının içindekiler Date Nesnesinin Yazım Kuralı Date Nesnesi Metodları...
 7. Rooster

  JavaScript Sayfayı Yazdır Komutu

  Web sayfamız için yazdırma butonu eklemek istersek JavaScript print metodunu kullanabiliriz. Metodun kullanımı aşağıdaki gibidir. <script> function yazdir() { window.print(); }
 8. Rooster

  Genişlik ve yükseklik Özellikleri CSS

  Genişlik ve yükseklik özelliği bir elemanın içerik alanının genişliğini ve yüksekliğini tanımlar. Bu genişlik ve yükseklik padding, sınırları, ya da kenar boşluklarını içermez. Bakınız CSS kutusu modelini etkin genişlik ve yükseklik nasıl hesaplandığını öğrenin. Genişlik ve yükseklik özelliği...
 9. Rooster

  Prototype Özelliği Kullanımı Java Script

  Ok fonksiyonlarının bir prototype özelliği yoktur. var Foo = () => {}; console.log(Foo.prototype); // undefined
 10. Rooster

  New oparöter kullanımı JavaScript

  Ok işlevleri Nesneleri oluşturmak için kullanılamaz ve kullanıldıklarında hata atarlar. var Foo = () => {}; var foo = new Foo(); // TypeError: Foo is not a constructor
 11. Rooster

  Argüman Özelliği Java Script

  Arrow fonksiyonun argüman özelliği yok /* ES5 */ let func1 = function(){ console.log(arguments); } func1(1,2,3,4); //function, Symbol(Symbol.iterator) /* ES6 arrow func */ let func2 = () => { console.log(arguments); } func2(1,2,3,4); // Uncaught ReferenceError:arguments is not...
 12. Rooster

  Sık düşülen yanılgılar Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı)

  Foo.method = function() { function test() { // this genel nesneye işaret eder } test(); } Burda ki yanılgı test fonksiyonunun içinde this'in Foo'ya işaret edeceğinin sanılmasıdır, ama bu doğru değildir. javascrip'tin proğramlama hatalarından Biri. Arrow fonksiyonlara kadar...
 13. Rooster

  Bir nesne oluşturucu çağırma Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı)

  new foo(); Bir fonksiyon başında new anahtar kelimesi ile birlikte çağrılırsa bir nesne oluşturucu olarak davranır. Bu fonksiyonun içinde this kelimesi yeni oluşturulan Object'e işaret eder.
 14. Rooster

  Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı) İç İçe fonksiyonda This

  function abc(){ function a(){ console.log(this) } a(); } abc(); Buradada this yine global nesneye işaret eder. İyi Forumlar Rc Ailesi :)
 15. Rooster

  Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı) Genel kapsam

  javaScript'te this özel kelimesinin anlamı diğer programlama dillerinden farklıdır. this kelimesinin birbirinden farklı anlamlar yüklendiği tam beş durum vardır. console.log(this) //window this kelimesi genel kapsamda kullanıldığında global nesneye işaret eder.
 16. Rooster

  javaScript ARROW(OK) FONKSİYONLAR

  JavaScript fonksiyonları yazmak için ES6 ile Arrow(ok) fonksiyonları yeni bir sözdizimi olarak tanıtıldı. CoffeeScript'in Arrow fonksiyonlarından ilham alan Arrow(Ok) fonksiyonları (Şişman Ok fonksiyonları olarak da bilinir) olarak bilinir . Şüphesiz ES6'nın en popüler özelliklerinden biridir...

Theme editor

Top Bottom