Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

javacsc

  1. Shiva

    JavaScript Buton ile Zamanlanmış Yönlendirme

    Bu örnekte butona tıklayarak bir sayfanın 2 saniye sonra açılması sağlanır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 <!doctype html> <html> <head> <title>www.realitycheats.com</title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <input type="button" id="btn1"...
  2. Shiva

    JavaScript Diziden Eleman Seçme

    JavaScript dilinde bir dizideki belirli sayıda değeri seçip başka bir diziye aktarmak için dizi metotlarından slice metodu kullanılır. Bu metot ile mevcut diziden belirli bir aralıkta değer alıp yeni dizi oluşturulur. Kullanımı: 1 array.slice(başlangıç,bitiş) slice metodunun örnek...

Theme editor

Top Bottom