javacsc

  1. Shiva

    JavaScript Buton ile Zamanlanmış Yönlendirme

    Bu örnekte butona tıklayarak bir sayfanın 2 saniye sonra açılması sağlanır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 <!doctype html> <html> <head> <title>www.realitycheats.com</title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <input type="button" id="btn1"...
  2. Shiva

    JavaScript Diziden Eleman Seçme

    JavaScript dilinde bir dizideki belirli sayıda değeri seçip başka bir diziye aktarmak için dizi metotlarından slice metodu kullanılır. Bu metot ile mevcut diziden belirli bir aralıkta değer alıp yeni dizi oluşturulur. Kullanımı: 1 array.slice(başlangıç,bitiş) slice metodunun örnek...

Theme editor

Top Bottom