javascriot

  1. Rooster

    Bir nesne oluşturucu çağırma Fonksiyonların Nesne olarak çağırma (This bağlamı)

    new foo(); Bir fonksiyon başında new anahtar kelimesi ile birlikte çağrılırsa bir nesne oluşturucu olarak davranır. Bu fonksiyonun içinde this kelimesi yeni oluşturulan Object'e işaret eder.
  2. Shiva

    JavaScript ile Sayfayı Tazeleme

    Bu örnekte bir buton ile sayfanın yinelenmesi sağlanmaktadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <!doctype html> <html> <head> <title>www.algoritmaornekleri.com</title> <meta charset="utf-8"> </head> <body>...

Tema düzenleyici

Üst Alt