javastring

  1. Shiva

    Java String length Kullanımı

    Java “length” Metodu Nedir? Bu işlev bir Java String’in uzunluğunu almak için kullanılır. String length metodu, String’de yazılan karakter sayısını döndürür. Bu yöntem, dizedeki 16 bit Unicode karakter sayısına eşit olan herhangi bir dizenin uzunluğunu döndürür. Örnek: Bu örnekte iki string...

Theme editor

Top Bottom