jquery

  1. ravex

    Jquery Nedir?

    JQuery aslında bir JavaScript kütüphanesidir. HTML dokümanların yönetiminde, animasyon oluşturumunda, etkileşimli sayfaların hazırlanmasında kullanılan daha az kodla, daha efektif daha çok işlerin yapılmasını sağlayan bir WEB etkileşimi sağlayan JavaScript kütüphanesidir. JQuery...
  2. ravex

    Jquery Başka Sayfadan Veri Alma

    Jquery ile başka sayfaya veri gönderme ve alma işlemi için Jquery’de $.post metodunu kullanabilirsiniz. Jquery $.post() Kullanımı $.post metodu kendisine iki tane parametre almaktadır. 1.parametre ilgili sayfa, ikincisi de gidecek olan veriyi göstermektedir. $.post("sayfa","gidenveri"); İlgili...

Theme editor

Top Bottom