Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

jvmp

  1. Shiva

    Java Virtual Machine (JVM)’e Giriş

    JVM nedir? JVM, Java Kodunu veya uygulamalarını yürütmek için çalışma ortamı sağlayan bir motordur. Java bayt kodunu makine diline dönüştürür. JVM, JRE’nin (Java Çalıştırma Ortamı) bir parçasıdır. Java Sanal Makinesi anlamına gelir Diğer programlama dillerinde, derleyici belirli bir sistem için...

Theme editor

Top Bottom