jvmp

  1. Shiva

    Java Virtual Machine (JVM)’e Giriş

    JVM nedir? JVM, Java Kodunu veya uygulamalarını yürütmek için çalışma ortamı sağlayan bir motordur. Java bayt kodunu makine diline dönüştürür. JVM, JRE’nin (Java Çalıştırma Ortamı) bir parçasıdır. Java Sanal Makinesi anlamına gelir Diğer programlama dillerinde, derleyici belirli bir sistem için...

Theme editor

Top Bottom