Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

kaldın

  1. Y

    realuı sorun

    böyle kaldı ne yapmalıyım 1668450443 böyle kaldı
  2. Shiva

    C# Windows Form Yazılı Ortalaması Hesaplama

    Bu örneğimizde C# Windows Form ile yazılı ortalaması hesaplayarak ortalamaya göre dersten geçme ve kalma durumunu göstereceğiz. Kullanıcıdan 2 yazılı notu ve 2 performans notunu formumuza eklediğimiz textBox kontrolleri ile isteyeceğiz. textBox’ lardan aldığımız bu puanların ortalamasını...

Theme editor

Top Bottom