language

 1. O

  haiti lenguages.

  Anybody here speak haitian creole? i think haiti the only nations who speaks it but maybe some people here do.
 2. ChangeForGiving

  C++ Veri Tipleri

  Program yazarken, çeşitli bilgileri saklamak için bir dizi değişkenler kullanırız. Değişkenler, değerleri bellekte saklamak için ayrılmış bellek bölümleridir. Bu nedenle, bir değişken oluşturduğunuzda hafızada yer ayırmış oluruz. Karakterler, metinler, tamsayı, ondalıklı sayılar...
 3. ChangeForGiving

  C++ Yorum Satırları

  Yorum Satırları, C ++ koduna ekleyebileceğiniz açıklayıcı ifadelerdir. Kaynak kodu okuyanlar için açıklayıcı ifadeleri barındırır. Bütün programlama dillerinde buna benzer yorum satıları mevcuttur. C ++, tek satırlı ve çok satırlı yorumları yazılabilir. C++’ın derleyicisi tarafından yorum...
 4. ChangeForGiving

  C++ Yazım Kuralı

  C++ programını düşündüğümüzde bir birinin metotlarını çağırmak suretiyle iletişim kuran nesneler olarak düşünebiliriz. Şimdi bir sınıf, nesne, method ve özellikler ne anlama geliyor bir inceleyelim. Nesne(Object): Nesneler durumlar ve davranışlara sahip olan varlıklardır. Örn: Personel bir...
 5. ChangeForGiving

  C++ Kurulum

  C++ öğrenmeye başlayacaksanız aşağıdaki programlar gibi uygulamaların bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. C++ Editör C++ programınızı yazmak için kullanılacaktır. Birkaç editörün örnekleri arasında Windows Not Defteri, Eclipse, Betbeans, Dev C++, VS Code, Code::Block gibi editörler...
 6. ChangeForGiving

  C++ Giriş

  C++ statik olarak geliştirilmiş, genel amaçlı büyük küçük harf duyarlı prosedürel ve nesne yönelimli programlamayı destekleyen bir dildir. C++ yüksek ve düşük seviyeli programlama dilleri özelliklerini barındırdığı için orta seviyeli bir dildir. C++ Bjarne Stroustrup tarafından 1979 yılında...
 7. ChangeForGiving

  Assembly String İşlemleri

  String (karakter dizisi) komutları bellekte blok halinde byte , word ve doubleword verileri üzerinde çalışmada kullanılır. Bir dizi verinin string olabilmesi için belli özelliklerde tanımlanması gerekir. Tek bir veri string olarak kullanılamaz. Dizi DB 200 DUP (‘*’) Liste DW 10...
 8. ChangeForGiving

  Emu8086 Nasıl Yeni Proje Açılır ?

  emu8086 programı ile yeni proje nasıl açılır ve proje kodları nasıl derlenir kısaca göz atacağız. Programı çalıştırıyoruz 1 -Sol üstte new butonuna tıklıyoruz 2-Açılan pencere de COM template seçiyoruz . 3 – OK butonuna tıklıyoruz. 4- Çalıştıracağımız kodları yazıyoruz. 5-Emulate butonuna...
 9. ChangeForGiving

  Assembly Random Sayı Üretmek

  Assembly programlama dilinde 0-255 arasında rastgele bir sayı oluşturacağız bugün , kısaca Assembly Random Number üreteceğiz. Bu işlem için interruptslardan yararlanacağız.Uzatmadan kısaca kodunu ve açıklamasını vereyim. INT 1Ah ;CXDX yazmaclarina sistem saatini getirir mov ax,dx ;DX deki...

Theme editor

Top Bottom