len

  1. 1Jeff

    Python | Döngüler (Loops) - Len()

    Türkçe de ki anlamı “uzunluk” olan length kelimesinin kısaltması olan bu fonksiyon karakter dizileri, liste, demet gibi değişkenlerin uzunluğunu gösterir. Örneğin metin ="Python" print(len(metin)) veya listelerde liste =[2,36,”Python”,2,5] print(len(liste)) Peki bu fonksiyon nerelerde...

Theme editor

Top Bottom