Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

low

  1. Rico

    HDD "Bad Sector" hatası nasıl düzeltilir ?

    Hepimiz sürekli bilgisayarlar da işlem yaparken kullanmakta olduğumuz donanımlarımız da bir süre sonra yıpranmalara, bozulmalara neden olur. Bu aşamada genelde ilk karşımıza çıkan donanımsal sorunların başında HDD diskimizde "Bad Sector" olarak adlandırılan zamanla bozulan bölümler oluşur. Bu...
  2. Spectrum Artz

    Çalıntı Grapather

    Öncelikle typo Round Bold Demo İsimli Fontu İndiriyoruz...

Theme editor

Top Bottom