makinesi

 1. HZ.CİN

  VISUAL BASIC.NET / Msg Box İle Yazılan Hesap Makinası

  VISUAL BASIC.NET / Msg Box İle Yazılan Hesap Maknası 3 Tae Label Kusutu 2 Tane Text Kutusu 5 Tane Command Butonu Private Sub Command1_Click() s1 = Val(Text1) s2 = Val(Text2) Top = s1 + s2 MsgBox Top, , "cevap" End Sub Private Sub Command2_Click() s1 = Val(Text1) s2 = Val(Text2) çıkar = s1 -...
 2. HZ.CİN

  Hesap Makinesi Yapımı

  Vb.net ile hesap makinesi uygulamasını yapabilmek için ilk olarak aşağıdaki form görünümü oluşturuyoruz. Form üzerine 20 buton 1 TextBox ekliyoruz. Dim sayi1 As Double Dim sayi2 As Double Dim sonuc As Double Dim islec As String Private Sub cmd8_Click(sender As System.Object, e As...
 3. Shiva

  C# Çarpım Tablosu Örneği

  Bu örneğimizde iç içe For Döngüsü kullanarak basit bir çarpım tablosu oluşturacağız. C# Console Application oluşturulan iki farklı örneğe ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdadır. Örnek 1: Kodlar: static void Main(string[] args) { //www.realitycheats.com for (int j = 1...
 4. Shiva

  C# Console Hesap Makinesi Yapımı

  Bu Visual Studio programında switch case bildirimini kullanarak basit bir console hesap makinesi yapacağız. HesapMakinesi adında bir sınıf oluşturup kullanıcıdan sayı değerleri ve operatör değeri alarak hesaplanan sonucu ana programa gönderen işlevi yapıp, bu işlevi ana programda kullanacağız...
 5. ravex

  C# Hesap Makinesi

  using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void Main(string[] args) { // ilk önce değişkenlerimizi tanımlıyoruz. int a, b,sonuc=0; // değişkenlerimize değer aktarılması gerektiğini sölüyoruz. Console.WriteLine("\t...

Theme editor

Top Bottom