Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

matrix

  1. ravex

    C# Console Matrix Efekti-Animasyonu

    Matrix Filmi yayınlandığı yıllarda sinema sektöründe devrim niteliğinde değişiklilere ve gelişimlere öncülük etmiştir. Film içerisindeki bir sahnede Neo vuruluyor, tekrar ayağa kalktığında ise What is Matrix ulen? dercesine etrafına bakıyor ve her şey kod yığını bizim yapacağımız ise o kodları...

Theme editor

Top Bottom