memcache

  1. WBACKS

    C# ile Memcached Kullanımı ve İlk Örnek

    Genellikle web sayfalarının html çıktılarını önbelleğe alıp statik hale getirerek hızlandırmak ya da veritabanı sorgu sonuçlarını cache'e alıp veritanına destek olmak için kullanılır. Tamamen RAM'den çalıştığı için ve verileri diske yazmadığı için oldukça hızlı çalışır eğer amacı dahilinde...

Theme editor

Top Bottom