Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

memcache

  1. WBACKS

    C# ile Memcached Kullanımı ve İlk Örnek

    Genellikle web sayfalarının html çıktılarını önbelleğe alıp statik hale getirerek hızlandırmak ya da veritabanı sorgu sonuçlarını cache'e alıp veritanına destek olmak için kullanılır. Tamamen RAM'den çalıştığı için ve verileri diske yazmadığı için oldukça hızlı çalışır eğer amacı dahilinde...

Theme editor

Top Bottom