Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

monitor kapatma

  1. cabbarınkı

    AsyncRAT Programı

    Cümleten Herkese Selamın Aleyküm RC ailesi, Bu gün sizlerin karşısına çok mükemmel bir programla geldim ismi AsyncRAT Bu programla ister kurbanlarınızın bilgisayarına sızın, ister arkadaşlarınızı trolleyin. Eğer anlamazsanız diye de aşağıya video bırakıcağım ordan izleyerek yapabilirsiniz...
  2. X

    C++ - Power Off Monitor | Turn Off Monitor

    Not: Bu seferki kod alıntıdır. Monitorunuzu bu şekilde kapatabilirsiniz xD #include <Windows.h> int main() { SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, (LPARAM)2); Sleep(5000); SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, (LPARAM)-1); return 0...

Theme editor

Top Bottom