negatif

  1. HZ.CİN

    Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı

    Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı import java.util.Scanner; public class JavaOrnekleri { public static void main(String[] args) { Scanner reader = new Scanner(System.in); System.out.print("Bir Sayı Girin:")...

Theme editor

Top Bottom