obeb

  1. HZ.CİN

    OKEK (Ortak Katların En Küçüğü) bulan program

    int sayi_1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int sayi_2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int okek = 1; int bolen = 2; while (sayi_1 > 1 || sayi_2 > 1) { // Sayilardan her ikiside, bolen // degiskenine bolunuyorsa if (sayi_1 % bolen == 0 && sayi_2 % bolen == 0) { okek *= bolen; sayi_1...

Theme editor

Top Bottom