örnekler

 1. HZ.CİN

  VISUAL BASIC / Pin-Puk Sorgulama

  VISUAL BASIC / Pin-Puk Sorgulama Yeni Başlayanlar İçin...Derste Uygulama Olarak Yaptım Bende Yeni Yaptım Bunu.Yanlışım Varsa Lütfen Yazın :) Private Sub Command1_Click() Dim pin As Integer Dim puk As Integer Dim tekrar As Integer tekrar = 0 pin = InputBox("pin numaranızı giriniz") Do Until pin...
 2. HZ.CİN

  VISUAL BASIC.NET / Fibonecci Dizisi

  VISUAL BASIC.NET / Fibonecci Dizisi Fibonecci Dizisini Bu Kodlan Yazabilirsiniz 1 button ekle button un click olayına yaz dim s1,s2,s3,i as integer i=1 s1=1 s2=2 do while i<50 s3=s1+s2 msgbox(s1 & "-" & s2 & "-" & s3) s1=s2 s2=s3 i+1
 3. HZ.CİN

  1’den 99’e kadar olan sayilarin toplamini yapan ve sonucu 1000’e bolup kalani 0100:0010h bellek adresine yazan Intel x86 program

  1’den 99’e kadar olan sayilarin toplamini yapan ve sonucu 1000’e bolup kalani 0100:0010h bellek adresine yazan Intel x86 program org 100h mov bx,100h mov ds,bx ;ds'ye 100h aktar mov ax,0 ;ax 'e 0 aktar mov cx,99 ;cx 'e 99 aktar topla: add ax,cx ;1-99...
 4. ravex

  C Pointer Örnekler

  Örnek 1 include<stdio.h> #include<conio.h> void dizinin_tersi( int *pointer[]); int main() { int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; int i; int *ptra[10]; for(i=0;i<10;i++) ptra[i]=&a[i]; dizinin_tersi (ptra); getch(); return 0; } void dizinin_tersi ( int...
 5. 1Jeff

  R Dili | İki Vektörü Toplama Programı

  Bu örnekte, R operatörlerini kullanarak iki vektörü toplamayı öğreneceksiniz. x <- c(3,6,8) y <- c(-2,9,0) x+y x + 1 # 1 -> (1,1,1) şeklinde dönüştürülür x + c(1,4) #vektör uzunlukları aynı olmadığı için hata verir x + c(1,4,1) #vektörünü (1,4,1) olarak değiştirdik Çıktı: > x <-...

Theme editor

Top Bottom