Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

örnekleri

 1. HZ.CİN

  Visual Basic Console Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma

  Bu örneğimizde Visual Basic Console ortamında klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan programı yapacağız. Sayının faktöriyelini hesaplamak için bir döngü yardımı ile 1’den girilen sayıya kadar olan sayıların çarpımını hesaplatarak sonucu bulmuş olacağız. Programın Visual Basic...
 2. HZ.CİN

  1-9 arasi tek sayilarin karesini toplayan program

  org 100h mov cx,10 ;cx e 10 aktar mov bx,0 ;bx e 0 aktar sonuc: dec cx;cx 1 azalt mov ax,cx ;ax e cx i aktar mul cx ;ax*cx carp , ax de karesi tutuluyor add bx,ax;ax+bx ve bx e aktar loop sonuc end
 3. Qravedıgger

  C# – BASILAN TUŞU ÖĞRENMEK (KEYCHAR)

  ConsoleKeyInfo cki; do { ConsoleKeyInfo keyInfo; //Değişkenimizi tanımlıyoruz Console.WriteLine("Öğrenmek istediğiniz tuşa basınız"); keyInfo = Console.ReadKey(true);//Basılan tuşu okuyoruz Console.WriteLine("Bastığın tuş {0}\n",keyInfo.KeyChar); //Basılan tuşu ekrana yazdırıyoruz...
 4. 1Jeff

  PHP | Foreach Döngüsü

  oreach döngüsü genelde bir dizinin elemanlarını listelemek için kullanılır. Foreach döngüsünde dizinin her elemanına ulaşılır ve elemanlar döngü değişkenine aktarılır. Dizinin maksimum eleman sayısına ulaşıldığında ise döngü sona erer. Örnek olarak bir önceki dersimizdeki $meyveler dizisini ele...
 5. 1Jeff

  PHP | Do While Döngüsü

  Do-While döngüsünde döngü değişkeni while döngüsündeki gibi döngü dışında tanımlanır. Döngü “do” komutu ile başlar ve döngü parantezi içerisine girilir, döngü parantezi içerisinde kodlar çalıştıktan ve döngü değişkeni işlemi yapıldıktan sonra while komutu ile şart kontrol edilir. eğer şart...
 6. 1Jeff

  PHP | Form Örnekleri (Yemek Siparişi)

  <html> <body> <form name="siparis" method="post" action="siparis.php"> <table> <tr> <td align="right"><b>Adınız Soyadınız:</b></td> <td><input type="text" name="adisoyadi"></td> </tr> <tr> <td...

Theme editor

Top Bottom