Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

örnekrc

  1. Rooster

    C++ 3 Basamaklı Sayının Basamak Değerlerini Bulma

    Bu yazımızda C++ ile kullanıcının girdiği 3 basamaklı sayının yüzler,onlar ve birler basamağını bulan bir örnek gerçekleştireceğiz. C++ kodlarımız aşağıdaki gibi olacaktır: #include <iostream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL,"Turkish"); //Türkçe karakter int...

Theme editor

Top Bottom