ondalık iki sayı

  1. HZ.CİN

    Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı

    Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı public static void main(String[] args) { float sayi1 = 1.5f; float sayi2 = 2.0f; float carpim = sayi1 * sayi2; System.out.println("Sayıların Çarpımı: " + carpim); } }

Theme editor

Top Bottom