Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

popüler

 1. Z

  Oyun Önerin / Hikaye oyunları

  Oyun Önerin (hikaye oyunu)
 2. Drenated

  Black Friday Nedir ve Bizim için Önemi var mıdır?

  Black Friday son zamanlarda çok duymaya başladık. Black Friday kavramının İngilizce olmasından da anlaşılacağı üzere bizim kültürümüzde yeri yok olmayan bir alış veriş tuzağıdır. Amerika’da her yıl 23 Kasım’da düzenlenen Şükran Gününden sonra gelen ilk Cuma günü yapılan bir alışveriş...
 3. Drenated

  SQL nedir?

  SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinden veri almak, veritabanında bulunan veriyi düzenlemek veya sisteme veri girişi yapmak için kullanılan en popüler sorgulama dilidir. SQL temelde, nesne-ilişkili (object-relational) veritabanı yönetim sistemlerini...
 4. Drenated

  Ülkemizde En Popüler 15 Dizi

  1. Sherlock Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması.. Bu kez Sherlock günümüz Londra'sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street.. Değişen tek şey, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji...

Theme editor

Top Bottom