Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

progressbar

  1. Knull

    C# ProgressBar Kullanımı

    Merhaba arkadaşlar forumda yazılım ögrenmek isteyen çok bende buna yönelik konular paylaşmayı düşünüyorum. Hazırladığımız yazılımlarda bazı işlemler uzun sürebilir. Böyle durumlarda kullanıcı, program dondu / hata verdi zannetmesin diye, işlemin devam ettiğini belli edecek bazı fonksiyonlar...
  2. Spoidead

    C# – form application progressbar uygulaması

    Programlarda çokça kullanılan progressbar’ı ele aldık.Progress bar uygulamalarda yapılan işlemin ilerleme durumunu belirtmek için kullanılıyor.Burada ise Timer kullanarak her saniye progressbar’ı %1 arttırdık. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using...

Theme editor

Top Bottom