pubg kod

  1. O

    Pubg Yardım

    Pubg de oyuna girdim virtualden sonra ana menüye geldim virtualden hileyi aktif ettim oyuna girdim özellikleri açtım fakat hile çalışmadı globall.non root.64 bit seçtim
  2. Knull

    PUBG Shield Bypass (memory)

    Döngü ntdll.dll sonra oyunun korumalı belleği değiştirebilirsiniz NtWriteVirtualMemory char loop[] = { 0xEB, 0xFC }; void* NtWriteVirtualMemory = (BYTE*)GetProcAddress(GetModuleHandleW(L"ntdll.dll"), "NtWriteVirtualMemory") + 0x12; for (int i = 0; i < 2; ++i) {...

Theme editor

Top Bottom