Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

pyhton?

  1. Rooster

    Python Mükemmel Sayı Bulma

    Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü 6’nın pozitif bölenleri 1,2,3 ve 6’dır. Kendisi hariç diğer bölenlerini toplarsak 1+2+3=6 eder. Bunun gibi 28 de mükemmel sayıdır. 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 Python’ da...
  2. Rooster

    Python Girilen Üç Sayıdan Büyük Olanı Bulma

    Bu örneğimizde Python3 ile kullanıcıdan 3 tane sayı isteyeceğiz. Daha sonra girilen bu üç sayıyı koşul ifadesi (if, elif,else) ile birbiriyle kıyaslayarak girilen 3 sayıdan büyük olan sayının ekranda gösterilmesini sağlayacağız. Örneğimize ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır...

Theme editor

Top Bottom