pyhton?

  1. Rooster

    Python Mükemmel Sayı Bulma

    Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü 6’nın pozitif bölenleri 1,2,3 ve 6’dır. Kendisi hariç diğer bölenlerini toplarsak 1+2+3=6 eder. Bunun gibi 28 de mükemmel sayıdır. 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 Python’ da...
  2. Rooster

    Python Girilen Üç Sayıdan Büyük Olanı Bulma

    Bu örneğimizde Python3 ile kullanıcıdan 3 tane sayı isteyeceğiz. Daha sonra girilen bu üç sayıyı koşul ifadesi (if, elif,else) ile birbiriyle kıyaslayarak girilen 3 sayıdan büyük olan sayının ekranda gösterilmesini sağlayacağız. Örneğimize ait kodlar ve ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır...

Tema düzenleyici

Üst Alt