Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

pyhton

 1. utq1

  Python Kodlarını Test Edebileceğiniz Site

  Aşağıdaki linkten hiçbir kurulum vs gerekmeden python kodları yazabilir ve bunların çıktılarını test edebilirsiniz. Ayrıca halihazırda bulunan kodları da buraya yükleyerek test edebilirsiniz Hidden content
 2. Spectrum Artz

  Python Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Program

  Bir sayının tek yada çift olup olmadığını hesaplamak için şu algoritma kullanılır. Sayının iki ile bölümünden kalan 0 ise sayı çift, kalan 1 ise sayı tek’tir. Bir sayının başka bir sayı ile bölünüp kalanı ifade etmek için programlamada mod(%) kullanılır. Python dilinde de mod almak için %...
 3. Roshka34

  Big Data giriş - Ön hazırlık

  #Evet öncelikle pandas kütüphanesinden yararlanmamız gerekiyor onun öncesinde # Kütüphanelerin bulunduğu İDE'yi kurmamız gerek = Anaconda3 import pandas as pd # Sizlere Series veri yapısından bahsedeyim. Series 1 boyutlu nesnedir ve bir sütun ifade eder. # Bir obje tanımlayalım. petek =...
 4. Rooster

  Python – Dairenin Alanı ve Çevresini Hesaplama

  Python ile yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini hesaplayarak ekranda gösteren örnek. Alan= π*r² Çevre=2*π*r Python Kodları: yaricap = input('Yarıçapı Girin : ') cevre=(2*3.14*float(yaricap)) alan=3.14*float(yaricap)*float(yaricap) print("Alan :{0} ".format(alan)) print("Çevre :{0}...
 5. Rooster

  Python Fonksiyon Kullanımı – Basit Hesap makinesi

  Bu yazımızda Python3 ile fonksiyon kullanımını göreceğiz. Örneğimizde fonksiyon kullanarak basit bir hesap makinesi oluşturacağız. Projemizde dört işlem için dört adet fonksiyon (Topla, Cikar, Carp, Bol) oluşturarak bu fonksiyonların çağrılmasını göreceğiz. Not: Python dilinde fonksiyon...
 6. Rooster

  Python Kullanıcının Girdiği N Sayıdan Tek ve Çift Olanların Ortalamasını Hesapla

  Bu örnekte Kullanıcıdan kaç adet sayı gireceği bilgisini alarak bir döngü oluşturacağız ve sayıları kullanıcıdan alacağız. Kullanıcı sayıları girdikçe bu sayıların tek ya da çift olup olmadığını kontrol ederek tek olanların ve çift olanların ayrı ayrı adet ve toplamını tutacağız. Daha sonra...
 7. Rooster

  Pyhton Karakter Dizilerine Giriş

  Dediğimiz gibi, yukarıda yazdığımız küçücük kod parçası sizi heyecanlandırmamış olabilir, ama aslında bu kod Python programlama dili ve bu dilin yapısı hakkında çok önemli bilgileri içinde barındırıyor. Teknik olarak söylemek gerekirse, yukarıda yazdığımız “Merhaba Zalim Dünya!” ifadesi bir...
 8. Rooster

  Etkileşimli Python

  Şu ana kadar öğrendiklerimiz sayesinde Python programlama dilinin farklı sistemlere nasıl kurulacağını ve nasıl çalıştırılacağını biliyoruz. Dolayısıyla Python’ı bir önceki bölümde anlattığımız şekilde çalıştırdığımız zaman şuna benzer bir ekranla karşılaşacağımızın farkındayız...

Theme editor

Top Bottom