Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

pythonyazılım

 1. CapsLock

  Python super() Fonksiyonu

  Python ayrıca, alt sınıfın üst sınıfındaki tüm yöntemleri ve özellikleri miras almasını sağlayacak bir super () işlevine sahiptir. class Student(Person): def __init__(self, fname, lname): super().__init__(fname, lname) self.graduationyear = 2019 Aşağıdaki örnekte, 2019 yılı bir...
 2. CapsLock

  Python __init__() Fonksiyonu Ekleme

  Şimdiye kadar, üst sınıf özellik ve yöntemlerini miras alan bir çocuk sınıfı yarattık. __init __ () işlevini alt sınıfa ekleyelim. (pass anahtar sözcüğü yerine). Not: __init __ () işlevi, sınıf içinde yeni bir nesne oluşturmak için her kullanıldığında otomatik olarak çağrılır. Örnek: class...
 3. CapsLock

  Python Alt Sınıf Chield Class Oluşturma

  İşlevselliği başka bir sınıftan miras alan bir sınıf oluşturmak için, alt sınıfı yaratırken üst sınıfı parametre olarak gönderilir. Örnek: Person sınıfından özellik ve yöntemleri devralacak Student adlı bir sınıf oluşturalım. class Student(Person): pass Not: Sınıfa başka özellikler veya...
 4. CapsLock

  Python Üst Sınıf (Parent Class) Oluşturma

  Herhangi bir sınıf bir üst sınıf olabilir, bu nedenle sözdizimi, başka bir sınıf oluşturmakla aynıdır. Örnek: firstname ve lastname özellikleri ve bir printname metodu ile ile Person adında bir sınıf oluşturalım. class Person: def __init__(self, fname, lname): self.firstname = fname...

Theme editor

Top Bottom