pythonyazılım

 1. CapsLock

  Python super() Fonksiyonu

  Python ayrıca, alt sınıfın üst sınıfındaki tüm yöntemleri ve özellikleri miras almasını sağlayacak bir super () işlevine sahiptir. class Student(Person): def __init__(self, fname, lname): super().__init__(fname, lname) self.graduationyear = 2019 Aşağıdaki örnekte, 2019 yılı bir...
 2. CapsLock

  Python __init__() Fonksiyonu Ekleme

  Şimdiye kadar, üst sınıf özellik ve yöntemlerini miras alan bir çocuk sınıfı yarattık. __init __ () işlevini alt sınıfa ekleyelim. (pass anahtar sözcüğü yerine). Not: __init __ () işlevi, sınıf içinde yeni bir nesne oluşturmak için her kullanıldığında otomatik olarak çağrılır. Örnek: class...
 3. CapsLock

  Python Alt Sınıf Chield Class Oluşturma

  İşlevselliği başka bir sınıftan miras alan bir sınıf oluşturmak için, alt sınıfı yaratırken üst sınıfı parametre olarak gönderilir. Örnek: Person sınıfından özellik ve yöntemleri devralacak Student adlı bir sınıf oluşturalım. class Student(Person): pass Not: Sınıfa başka özellikler veya...
 4. CapsLock

  Python Üst Sınıf (Parent Class) Oluşturma

  Herhangi bir sınıf bir üst sınıf olabilir, bu nedenle sözdizimi, başka bir sınıf oluşturmakla aynıdır. Örnek: firstname ve lastname özellikleri ve bir printname metodu ile ile Person adında bir sınıf oluşturalım. class Person: def __init__(self, fname, lname): self.firstname = fname...

Theme editor

Top Bottom