Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

qt creator

 1. xr4zz3rs

  Source Code C++ - String Şifreleme | String Encryption

  Merhabalar rc ailesi, bu konumda sizlere QT'deki projenizin herhangi bir stringini vs nasıl şifrelersiniz ve kırılmasını önlersiniz onu öğreteceğim. Umarım işinize yaramıştır; İlk öncelikle projeye "Add New" deyip, xor.h headerini ekliyoruz ve içine bu kodları yazıyoruz; template <int XORSTART...
 2. xr4zz3rs

  Source Code QT - Gölgelendirme | Shading

  Merhabalar rc ailesi, bu konumda sizlere nasıl qt'de herhangi bir item'e gölgelendirme eklenir onu öğreteceğim. umarım işinize yaramıştır. QGraphicsDropShadowEffect *golgelendirme= new QGraphicsDropShadowEffect; golgelendirme->setBlurRadius(13.9); golgelendirme->setColor(Qt::white)...
 3. xr4zz3rs

  Source Code QT - Get PC Name | Bilgisayar Adı Çekme

  Selam RC ailesi, bu konuda sizlere Qt'de nasıl bilgisayar adını alırız onu paylaşacağım. QString name = qgetenv("USER"); if (name.isEmpty()) name = qgetenv("USERNAME"); qDebug() << "PC Adı: " + name; Bu şekilde kullanabilirsiniz; QString bul = "C:\\Users\\" + name +...
 4. 1Enjoy

  Qt Creatör Kullanıc IP'si Nasıl Çekilir ? | QT NETWORK CONNECTİONS |

  Selamun Aleyküm Beyler Bu Gün Qt de Kullanıcı IP sini çekicez. ( KONU BANA AİT ÇALANIN ANASINI SİKERİM ) Projemizi Açıyoruz Kitleriyle Başlatın Nası Yapcağınızı Bilmiyosanız Qt Creatör Katagörimizde Nasıl Açıcağınız Hakkında Bilgi Var. mainwindows.cpp ye geliyoruz (ana cpp nizin isminine) En...
 5. xr4zz3rs

  C++ - Program Başlığı Buldurma

  Merhabalar, bu konuda sizlere nasıl C++'da program ya da oyun isimden bulunur onu paylaşacağım. Belirttiğiniz isim eğer bulunduysa "Bulundu" çıktısı alırsınız ve bir alt satıra yapılacak işlemleri yazabilirsiniz. HWND hwnd = FindWindowA(0, ("RealityCheats - RC")); if(hwnd) { cout <<...
 6. X

  Qt - HWID Çekme

  Qt için basit bir HWID çekme kodları; HW_PROFILE_INFO hwProfileInfo; QString hwid; if(GetCurrentHwProfile(&hwProfileInfo) != NULL){ hwid = QString::fromWCharArray(hwProfileInfo.szHwProfileGuid); ui->HwiText->setPlainText(hwid); printf("Hardware Profile...

Theme editor

Top Bottom