qt creator

  1. 1Enjoy

    Qt Creatör Kullanıc IP'si Nasıl Çekilir ? | QT NETWORK CONNECTİONS |

    Selamun Aleyküm Beyler Bu Gün Qt de Kullanıcı IP sini çekicez. ( KONU BANA AİT ÇALANIN ANASINI SİKERİM ) Projemizi Açıyoruz Kitleriyle Başlatın Nası Yapcağınızı Bilmiyosanız Qt Creatör Katagörimizde Nasıl Açıcağınız Hakkında Bilgi Var. mainwindows.cpp ye geliyoruz (ana cpp nizin isminine) En...
  2. X

    Qt - HWID Çekme

    Qt için basit bir HWID çekme kodları; HW_PROFILE_INFO hwProfileInfo; QString hwid; if(GetCurrentHwProfile(&hwProfileInfo) != NULL){ hwid = QString::fromWCharArray(hwProfileInfo.szHwProfileGuid); ui->HwiText->setPlainText(hwid); printf("Hardware Profile...

Theme editor

Top Bottom