qtders

  1. Shiva

    Qt Creator - Download & Short Tutorial

    Selam dostlar ben Shiva, bu konuda Qt başlamak isteyen kişiler için çok ufak bir bilgilendirme vereceğim. Giriş Bu ders Qt-Creator tümleşik geliştirme ortamı (IDE (Integrated Development Environment)) kullanarak pragramlama için ilk adımları ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Not: Bu ders sadece...

Theme editor

Top Bottom