r dili

 1. CapsLock

  R Programlama Dilinin Avantajları

  Veri bilimindeki en önemli nokta, veriyle başa çıkma şeklidir. R programlama veri bilimciler için mükemmel bir araçtır. Ancak bunların da ötesinde iyi bir veri bilimci olmak için bir programlama dili öğrenmeden önce istatistiksel modelleme ve algoritmaları öğrenmek büyük önem taşımaktadır...
 2. 1Jeff

  R Dili | Kullanıcının Girdiği Sayının Çarpım Tablosunu Yazdıran Program

  #Kullanıcı tarafından girilen sayının 1-10 arasındaki çarpımını gösteren program # Bir sayı al sayi = as.integer(readline(prompt = "Bir sayı girin: ")) # döngü kullanarak 10 sefer dön for(i in 1:10) { print(paste(sayi,'x', i, '=', sayi*i)) } Çıktı:
 3. 1Jeff

  R Dili | Nedir ?

  R (Programlama Dili) Veri analizi alanında (doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sınıflandırma, kümeleme vb.) yoğunlukla kullanılan (benim de bu bağlamda içeriklerde kullanacağım) dillerden biri olan R bir çok dilde üretilmiş geniş bir...
 4. 1Jeff

  R Dili | Kullanıcıdan Girdi Alma Programı

  Bu örnekte, “readline()” işlevini kullanarak bir kullanıcıdan girdi almayı öğreneceksiniz. R ile çalışırken, kullanıcıdan (terminal) giriş almak için readline() işlevini kullanabiliriz. Bu fonksiyon tek bir eleman karakter vektörü döndürür. kisi.ad <- readline(prompt="Adınızı girin: ")...
 5. 1Jeff

  R Dili | İki Vektörü Toplama Programı

  Bu örnekte, R operatörlerini kullanarak iki vektörü toplamayı öğreneceksiniz. x <- c(3,6,8) y <- c(-2,9,0) x+y x + 1 # 1 -> (1,1,1) şeklinde dönüştürülür x + c(1,4) #vektör uzunlukları aynı olmadığı için hata verir x + c(1,4,1) #vektörünü (1,4,1) olarak değiştirdik Çıktı: > x <-...
 6. 1Jeff

  R Dili | Merhaba Dünya (Giriş)

  Print() işlevini kullanarak ekranda “Merhaba Dünya” yazısını gösteren basit bir program. print("Merhaba Dünya"); # "Merhaba Dünya" print("Merhaba Dünya", quote = FALSE) # Merhaba Dünya print(paste("Merhaba","Dünya","Nasılsın?")) # "Merhaba Dünya Nasılsın?" ÇIKTISI: > print("Merhaba Dünya")...

Theme editor

Top Bottom