rccod

 1. Rooster

  HTML <legend> etiketi

  <legend> etiketi, <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar. Örnek: <form> <fieldset> <legend>Kişisel Bilgiler:</legend> İsim: <input type="text" size="30"><br> Eposta: <input type="text" size="30"><br> Doğum Tarihi: <input type="text" size="10"> </fieldset>...
 2. Rooster

  HTML <fieldset> Etiketi – Form Verilerini Gruplama

  Form içindeki elemanları gruplamak için kullanılır. <fieldset> etiketi ilgili verileri bir formda gruplamak için kullanılır. <legend> etiketi ise <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar. Örnek: form action="/action_page.php"> <fieldset> <legend>Personel Bilgileri :</legend> Adı:<br>...
 3. Rooster

  <progress>Etiketi

  <progress> etiketi bir görevin ilerlemesini gösterir. <progress value="22" max="100"></progress>
 4. Rooster

  HTML <textarea> Etiketi

  Formumuzda çok satırlı bir metin alanı kullanmamız gerektiğinde <textarea> etiketini kullanabiliriz. <textarea> etiketinde rows ve cols özellikleri kullanılabilir. Rows özelliği, bir metin alanında görünür satır sayısını belirtir. Cols özelliği, bir metin alanının görünür genişliğini belirtir...
 5. Rooster

  HTML <select> Etiketi

  <select> etiketi açılır liste kutusu oluşturmak için kullanılır. kullanımı aşağıdaki gibidir. <select name="dersler"> <option value="web">Web Tasarım</option> <option value="veri">Veri Tabanı</option> <option value="grafik">Grafik Animasyon</option> <option value="protem">Programlama...
 6. Rooster

  Reset Butonu <input type=”reset”>

  <input type=”reset”> tüm form değerlerini varsayılan değerlerine sıfırlayacak bir sıfırlama düğmesi tanımlar. Örnek: <form action="/action_page.php"> Ad:<br> <input type="text" name="ad" value="Mickey"> <br> Soyad:<br> <input type="text" name="soyad" value="Mouse"> <br><br> <input...
 7. Rooster

  Button <input type=”button”>

  Buton oluşturmak için kullanılır. <input type="button" onclick="alert('http://realitycheats.com/')" value="TIKLA!"> TIKLA
 8. Rooster

  Şifre Girişi <input type=”password”>

  <input type=”password”> şifre giriş alanı oluşturmak için kullanılır. <form action=""> Kullanıcı:<br> <input type="text" name="kadi"> <br> Şifre:<br> <input type="password" name="sifre"> </form>
 9. Rooster

  HTML <th> etiketi

  Bu eleman bir tablodaki başlık hücresini temsil eder. Bu eleman belirtilen bir kapsam içeriği özelliğine sahip olabilir. Tablo örnek: <table> <tr> <th>Ad</th> <th>Soyad</th> <th>Yaş</th> </tr> <tr> <td>Ali</td> <td>Ergül</td> <td>50</td> </tr> <tr>...
 10. Rooster

  HTML <table> etiketi

  Tr elemanı, tablodaki bir hücre sırasını temsil eder. Tr elemanı table modelinde yer alır.
 11. Rooster

  HTML Tablo Oluşturma Kodu

  Bir HTML tablosu <table> </table> etiketi ile tanımlanır. Her tablo satırı <tr> </tr> etiketi ile tanımlanır. Tablo başlığı <th> </th> etiketi ile tanımlanır. Varsayılan olarak tablo başlıkları kalın ve ortalanmış yazılacaktır. Tablo hücreleri tanımlamak için <td> </td> etiketleri kullanılır...
 12. Rooster

  HTML <video> Etiketi

  HTML Video öğesi (<video>) belgede video oynatmayı destekleyen bir medya oynatıcısını gömer. Ses içeriği için de <video> kullanabilirsiniz, ancak <audio> öğesi daha uygun bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir. <video src="/video/ornek.mp4" width="170" height="85" controls> <p>Tarayıcınız HTML5...
 13. Rooster

  HTML <param> Etiketi

  <param> etiketi, bir <object> öğesiyle gömülü eklentiler için parametreleri tanımlamak için kullanılır. İpucu: HTML 5 ayrıca ses veya video oynatmak için iki yeni öğe içerir: <audio> ve <video> etiketleri. Örnek: <object data="/music/ses.wav"> <param name="controller" value="true">...
 14. Rooster

  HTML <embed> Etiketi

  <embed> etiketi, harici bir uygulama veya etkileşimli içerik için bir eklenti tanımlar (plug-in). Örnekler: <embed type="video/webm" src="/media/ornek/cicek.mp4" width="250" height="200"> <embed src="elvedaflash.swf"> <embed type="video/quicktime"...
 15. Rooster

  HTML <iframe> Etiketi

  <iframe> etiketi bir satır içi çerçeveyi belirtir. Geçerli HTML belgesine başka bir belgeyi gömmek için satır içi çerçeve kullanılır. <iframe width="500" height="300" src="http://realitycheats.com/"></iframe>
 16. Rooster

  HTML <img> Etiketi – Resim Ekleme Kodu

  Bir web sayfasında bulunan resimle sayfanın göze daha hoş görünmesini sağlayacaktır. HTM sayfasına resim eklemek için örnek kod; <img&nbsp;src="tablo.jpg"&nbsp;alt="HTML Tablo Örneği"> HTML’de, görüntüler <img> etiketi ile tanımlanır. <img> etiketi diğer etiketler gibi </img> şeklinde...
 17. Rooster

  HTML <br> Etiketi – HTML Alt Satıra Geçme

  HTML dokümanında alt satır geçmek için klavyeden ENTER tuşuna basmanız bir işe yaramayacaktır. <br> etiketi satır sonu olduğunu belirtir. Eğer paragraf kullanmadan bir alt satıra geçmek isterseniz <br> etiketi kullanmalısınız. HTML Alt Satıra Geçme Kodları: <!DOCTYPE html> <html> <head>...
 18. Rooster

  HTML <b> Etiketi – Kalınlaştırma

  Bu etiket ile istenen metnin bold (kalın) olarak yazılması sağlanır. Aşağıdaki HTML kodunu incelediğimizde b etiketinin kullanımını görüyoruz. Bu etiket ile istenen metnin <b>bold (kalın)</b> olarak yazılması sağlanır.
 19. Rooster

  HTML <sub> Etiketi – Alt Simge Etiketi

  <sub>…</sub> etiketi kullanılarak alt simge eklemeyi aşağıdaki HTML kodlarını kullanarak oluşturalım. Bitkiler gündüz CO<sub>2</sub> alır, O<sub>2</sub> verirler. Gece ise O<sub>2</sub> alır, CO<sub>2</sub> verirler.
 20. Rooster

  HTML <sup> Etiketi – Üst Simge Etiketi

  <sup>…..</sup> bu etiketi kullanarak üst simge eklemesi yapılımaktadır. <sup> etiketi kullanımı ile ilgili örnek HTML kodları ve ekran çıktısını inceleyelim. 2<sup>4</sup> = 2 x 2 x 2 x 2

Theme editor

Top Bottom