regex

  1. CapsLock

    Regex Boşluk Silme

    Yazı içindeki birden fazla boşluğu silmek için düzenli ifadeleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda yazı içindeki fazla boşluklar kaldırılacaktır. Örnek: PHP regex boşluk Silme <?php $metin=" Merhaba Dünya Bu Bir Deneme Yazısıdır "; $yeni_metin = preg_replace('/\s\s+/'...

Theme editor

Top Bottom