rooster

 1. Rooster

  SQL MAX Kullanımı

  MAX () işlevi, seçilen sütunun en büyük değeri döndürür. Örnek olarak musteriler tablosunda en yüksek puanı görüntüleyelim. Select MAX(puan) AS EnyuksekPuan FROM musteriler[/COLOR][/CENTER] (184, 49, 47)](184, 49, 47)] Şimdide en yüksek puana sahip müşterileri ad ve soyadı ile listeleyelim...
 2. Rooster

  SQL NOW() Kullanımı

  NOW fonksiyonu sistem tarih ve saatini döndürür. Örnek olarak Aşağıdaki SQL deyimi “Products” tablosundan bugün için ürün adını ve fiyatını seçelim. [CENTER]SELECT ProductName, Price, Now() AS PerDate FROM Products; [COLOR=rgb(184, 49, 47)]
 3. Rooster

  SQL COUNT Kullanımı

  COUNT () işlevi, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür. Örnek olarak musteriler tablosundaki toplam kayıt sayısını bulalım. SELECT COUNT(*) FROM musteriler;[/COLOR][/CENTER][/COLOR][/CENTER] Şimdide musteriler tablosunda kaç farklı şehir olduğunu bulalım. SELECT...
 4. Rooster

  SQL AVG Kullanımı

  AVG () işlevi sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür. Örnek olarak musteriler tablosunda puan ortalamasını bulalım. SELECT AVG(puan) FROM musteriler[/COLOR][/CENTER] Aşağıdaki sorguda ise musteriler tablosunda puanı, puan ortalamasının üstünde yer alan kayıtlara ait ad ve soyad...
Üst Alt