sayının

  1. HZ.CİN

    Java Sayının Bölümünü ve Kalanını Yazdırma

    Java Sayının Bölümünü ve Kalanını Yazdırma public static void main(String[] args) { int sayi = 25, bolen = 4; int bolum = sayi / bolen; int kalan = sayi % bolen; System.out.println("İşlem:"+sayi+"/"+bolen); System.out.println("Bölüm = " +...

Theme editor

Top Bottom