sonuc1

  1. HZ.CİN

    1’den 99’e kadar olan sayilarin toplamini yapan ve sonucu 1000’e bolup kalani 0100:0010h bellek adresine yazan Intel x86 program

    1’den 99’e kadar olan sayilarin toplamini yapan ve sonucu 1000’e bolup kalani 0100:0010h bellek adresine yazan Intel x86 program org 100h mov bx,100h mov ds,bx ;ds'ye 100h aktar mov ax,0 ;ax 'e 0 aktar mov cx,99 ;cx 'e 99 aktar topla: add ax,cx ;1-99...
  2. HZ.CİN

    Klavyeden 4 adet sayı girilecektir. İlk iki sayının toplamı ile diğer iki sayının arasındaki farkın çarpımını bulan

    Klavyeden 4 adet sayı girilecektir. İlk iki sayının toplamı ile diğer iki sayının arasındaki farkın çarpımını bulan 1 int s1, s2, s3, s4,sonuc1,sonuc2,sonuc; Console.WriteLine("1.sayıyı giriniz"); s1 = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz"); s2 =...

Theme editor

Top Bottom