Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

tablo

  1. S

    Csgo rahatsız eden tablo nasıl kapatılır

    Beyler csgoda konsola +graph yazıyorum sonra bir topluluk sunucusuna girince önüme bir tablo çıkıyo ancak +graphı kapatınca gidiyo
  2. ravex

    Mssql Veritabanındaki Tablo İsimlerini Listelemek

    Bir veritabanındaki tablo isimlerini listelemek istiyorsak aşağıdaki kod bize yardımcı olacaktır. SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' Yukarıdaki kodu kullanırken çalıştığınız veritabanını kotrol ediniz. Hangi veritabanını kullanıyorsanız o...

Theme editor

Top Bottom