tablo

  1. Qravedıgger

    Mssql Veritabanındaki Tablo İsimlerini Listelemek

    Bir veritabanındaki tablo isimlerini listelemek istiyorsak aşağıdaki kod bize yardımcı olacaktır. SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' Yukarıdaki kodu kullanırken çalıştığınız veritabanını kotrol ediniz. Hangi veritabanını kullanıyorsanız o...


Tema düzenleyici

Üst Alt