Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

tekçift

  1. S

    Twitter düzenleme tuşu üzerinde çalıştığını açıklamıştı: İlk görüntü geldi

    istemediklerini sorması üzerine gündeme gelen konu ile ilgili Twitter’dan açıklama yapıldı. Twitter, kullanıcıların tweet'leri gönderildikten sonra değiştirmelerine izin verecek bir düzenleme tuşu üzerinde çalıştığını doğruladı. Uzun süredir kullanıcılar tarafından istenen özelliğin önümüzdeki...
  2. Shiva

    JavaScript Tek Sayı Çift Sayı Kontrolü

    JavaScript ile Kullanıcının girdiği sayının Tek veya Çift Sayı olduğunu bulan örnek. Örnekte JavaScript ile if-else yapısı kullanımı gösterilmek istenmiştir. Bir sayının tek ya da çift olduğu sayının ikiye bölümünden kalan sayıya göre bulunabilir. Eğer kalan ise sayı çift, değilse sayı tektir...

Theme editor

Top Bottom