tersine

  1. HZ.CİN

    Yazıyı ters çevirme kodları

    string yazi = "abc"; char[] ters = new char[yazi.Length]; for (int i = 0; i < yazi.Length;i++) { ters[i] = yazi[yazi.Length -i- 1]; } Console.WriteLine(ters);

Theme editor

Top Bottom