Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

text

 1. Drenated

  VB.NET | Text Nasıl Şifrenelir

  'encryption function : Public Function Encrypt(ByVal Plain As String) For I=1 To Len(Plain) Letter=Mid(Plain,I,1) Mid(Plain,I,1)=Chr(Asc(Letter)+1) Next Encrypt = Plain End Sub Public Function Decrypt(ByVal Encrypted As String) For I=1 to Len(Encrypted) Letter=Mid(Encrypted,I,1)...
 2. ravex

  C# Bilgisayarda Kurulu Programları Listeleme ve Arama

  C# örneklerimize bilgisayarda kurulu olan programları listeleme ve arama örneği ile devam ediyoruz. Uygulama için ilk olarak aşağıdaki form tasarımını yapıyoruz form üzerine birer tane Listview, TextBox ve Button ekliyoruz . Program çalıştırıldığı zaman listview içerisine bilgisayarda kurulu...
 3. Spoidead

  C# Textbox metin engelleme

  Merhaba bu makalemizde sizlerle birlikte textbox'a metin engellemesi yani sadece rakam girişi nasıl hep beraber öğreneceğiz. Yeni bir win. forms app. açıp bir adet textbox atalım..Ardından textbox ın KeyPress eventine çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazıyoruz.. Kod: private void...

Theme editor

Top Bottom