veri̇tabani

  1. Drenated

    T-SQL (Transact- SQL) Nedir?

    T-SQL, MS SQL Server veritabanı üzerinde işlemler (veri eklemek, değiştirmek, sorgulamak veya silmek) gerçekleştirmek için kullanılan sorgulama dilidir. Bir programlama dili olmasada programlama dillerine benzeyen bir alt dildir. Diğer veri tabanlarında da kullanılan dil aynıdır. Örneğin My Sql...
  2. CapsLock

    SQL Server Veritabanının Tablolarını Listeleme

    Mssql Veritabanındaki Tablo İsimlerini Listelemek Bir veritabanındaki tablo isimlerini listelemek istiyorsak aşağıdaki kod bize yardımcı olacaktır. SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' Yukarıdaki kodu kullanırken çalıştığınız veritabanını kotrol...

Theme editor

Top Bottom