xigncode

  1. C

    Knight online bot

    Xigncode yakalanmayan bot var mı ücreti mukablnde alacağım
  2. 1Jeff

    [VB.NET] Bypass Kodlamak ?

    Bilginize : Kodlar Full Xspirit.sys Dosyasını Siler ! Bypass Kod 2 Şekilde Kodlanır 1-)Timer Yapıp Enabled Bölümünü True Yazıp İçine Şu Kodları Yazarak Oto Aktif Oluyor Bypass Şöyle : Try Dim folderPath As String = Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.Windows)...

Theme editor

Top Bottom