zor

  1. uOxienN

    Etik Hacker Kursu

    https://yadi.sk/d/nQ24Js4T5GGPcQ
  2. 1Jeff

    PHP | Bir resmin veritabanına yerleştirilmesi

    Bu örnekte bir dosya açılıp, bir LOB olarak veritabanına yerleştirilmek üzere, dosya tanıtıcısı PDO'ya aktarılmaktadır. PDO, dosya içeriğini veritabanına yerleştirme işlemini en verimli şekilde yapacaktır. <?php $db = new PDO('odbc:SAMPLE', 'db2inst1', 'ibmdb2'); $stmt = $db->prepare("insert...


Tema düzenleyici

Üst Alt