Python Girilen Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Bulan Program

Spectrum Artz

Web | Graphics
Grafiker
31 Tem 2019
535
77
28
Bir sayının tek yada çift olup olmadığını hesaplamak için şu algoritma kullanılır. Sayının iki ile bölümünden kalan 0 ise sayı çift, kalan 1 ise sayı tek’tir.


Bir sayının başka bir sayı ile bölünüp kalanı ifade etmek için programlamada mod(%) kullanılır. Python dilinde de mod almak için % sembolü kullanılır.

Aşağıdaki örnekte if (sayi % 2 == 0) ifadesi mod hesaplayıp sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için kullanılır.
 
Üst Alt