R’de Anahtar Kelimeler ve Değişkenler

C

CapsLock

Enough
Thread Starter
Ultra Member
Joined
Nov 5, 2019
Messages
959
Reaction score
718
Location
Peak
Diğer programlama dillerinden aşina olduğumuz üzere, R programlama dili de anahtar kelimelere sahiptir. Bu anahtar kelimeler fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz. R dilindeki anahtar kelimelerin tamamına erişmek için konsolda ?reserved yazmak yeterlidir. If, else, repeat, while, function, for, in ve break kavramları döngülerde, fonksiyonlarda ve if-else durumlarında kullanıldığı için bu kavramlar değişken ismi olarak belirlenemez.

►If-Else Yapısı

If-else yapısı koşullu dallanma ifadesidir. Bu yapı ile koşul veya koşullara göre programımızın takip edeceği akış belirlenir. Aşağıdaki kod parçasında x değişkenine -5 tamsayısını atadık. Bir sonraki basamakta x değişkenini if döngüsüne sokarak bu değişkenin pozitif ya da negatif bir değer olduğunu çıktı olarak elde ettik.

R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-5.jpg

► While-Repeat Yapısı

While-Repeat yapısı ile belirttiğimiz koşul sağlandığı sürece belirlediğimiz işlemin tekrarlanmasını sağlarız. Aşağıdaki kod parçasında x değişkenine 1 değerini atadık. While-Repeat yapısı kullanarak x değeri 6’dan küçük eşit olduğu sürece x değerini çıktı olarak yazdırıp değerini 1 arttırdık. Ve son olarak da break ile döngüden çıktık.

R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-6.jpg

►For-in Yapısı

For-in yapısını kullanarak belirli bir kümenin ya da topluluğun tüm elemanlarına aynı işlemin uygulanmasını sağlarız. Bu işlem sadece for döngüsü kullanarak da yapılabildiği gibi in ifadesi çoğunlukla stringleri harflerine ayırarak incelememizde bize yardımcı olur. Aşağıdaki kod parçasında c vektörünün bütün elemanlarını sırasıyla ikiye bölüp, 2 ile tam bölünenleri “bölünen” adlı değişkende tutarak bu vektörün toplam kaç elemanın çift sayı olduğunu çıktı olarak elde ettik.
R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-7.jpg

R programlama içerisinde TRUE ve FALSE mantıksal operatörleri anahtar kavramlardır. Fonksiyon ya da değişkenler için isim olarak kullanılamazlar. NULL anahtar kelimesi ise bir değerin yokluğunu ifade eden bir anahtar kelimedir ve fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz. is.null fonksiyonu kullanarak bir değişkenin boş olup olmadığı kontrol edilebilir.

R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-8.jpg

NaN anahtar kelimesi ifadenin bir sayı olmadığını belirten bir anahtar kelimedir. NaN fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz.

R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-9.jpg

NA anahtar kelimesi ise veri setlerindeki eksik verileri ifade etmek için kullanılır. is.na fonksiyonu ile bir vektördeki hangi elemanın eksik olduğunu belirleyebiliriz.

R-Programlama-2.Bolum-elektrikport-10.jpg

Unutulmamalıdır ki, R programlama büyük-küçük harf duyarlı bir dildir. Dolayısıyla NaN ile nan veya TRUE ile true aynı anlamları ifade etmemektedir. Bir değişkenin ismi harfler, rakamlar, nokta(.) ve alt çizginin(_) bir kombinasyonu olabilir. Değişken ismi bir harfle ya da noktayla başlamalıdır. Anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz.
 
SPAM IS FORBIDDEN!
  • SPAMMERS ARE BANNED FROM THE FORUM AND CANNOT USE ANY OF THE CHEATS
  • For example: thanks, thx, very good, asdqwe, working, ty and so on!
  • For example: Writing the same message over and over. thanks, thx and so on!
  • Copying and copying someone else's message is prohibited.
  • It is forbidden to send messages to increase the number of comments on threads that you have no knowledge of.
  • Write your own opinion when commenting!
  • If you see spam message, please let us know with the REPORT button!

Theme editor

Top Bottom