Welcome, Visitor!

Hello, we are really happy that you have reached us. However, since you are viewing the forum as a visitor, you cannot benefit from many features of the forum. How about taking advantage of all the features exclusive to our members by registering? You can register right now, taking just 2 minutes of your time. We would love to see you among us.

Visual Basic Dersleri (Geri Kalan Tüm Dersler)

D

dmxlimithra

Yaptıkların Kadar Yapmadıklarından da Sorumlusun !
Thread Starter
Ultra Member
Joined
Jan 23, 2023
Messages
316
Reaction score
37
Points
28
Ders 7 - Açıklama Satırları Yazma


Kod başlangıç, bitiş veya aralarında yaptıklarımızı düzenlemek, karışıklığı engellemek veya kodları paylaşacağımız başka kişilerin anlamasını kolaylaştırmak gibi amaçlarla açıklama satırları yazabiliriz bu derstede bu açıklama satırlarını nasıl yazacağımızı anlatacağım.

2 şekilde açıklama satırı yazabiliriz

1. kullanım şeklimiz genellikle daha fazla kullanılmaktadır; Bu kullanım şeklinde açıklama yazacağımız yere "tırnak" işareti yazarak başlar tırnaktan sonra açıklamamıza yazarız


Örnek;

Kod:
'Bu bizim açıklama satırımız


2. kullanım şeklinde ise açıklama satırımızın önüne "REM" yazarak daha sonrada açıklamamızı yazarak uygulanır.


Örnek;

Kod:
REM Bu bizim açıklama satırımız.


Not: Açıklama satırlarına yazılan kelimelerin programa hiçbir etkisi olmaz açıklama satırlarına yazdığınız kodlarında programa etkisi olmaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 8 - İnternet Bağlantısı Olup Olmadığını Kontrol Etme
İnternet bağlantısı olup olmadığını kontrol etmek için bu kodları kullanabilirsiniz.Bu kodlar ile internet bağlantısı varsa veya yoksa ne yapılacağını belirleyebilirsiniz.


Bir buton ekleyin tıklandığında kontrol etsin.

Kod:
If My.Computer.Network.IsAvailable = True Then

MsgBox("İnternet Bağlantısı Var.")

Else

MsgBox("İnternet Bağlantısı Yok.")

End If----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 9 - Basit Hesap Makinası Yapımı(4 İşlem)Birçok kişinin ilk programı olan basit bir hesap makinası nasıl yapılır? Bu derste visual basic.net ile 4 işlem yapmayı anlatacağım.

2 TextBox ve 4 Buton ekleyelim.(+ - * / İçin)

Toplama İşlemi:

Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a+b

MsgBox(c)Çıkartma İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a-b

MsgBox(c)
Çarpma İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a*b

MsgBox(c)


Bölme İşlemi


Kod:
Dim a , b , c

a= Val(TextBox1.Text)

b=Val(TextBox2.Text)

c= a/b

MsgBox(c)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 10 - Programı Diğer Programların Üstünde Tutma


Çok basit bir kod ile programımızın diğer programların üzerinde kalmasını sağlayabiliriz bunun için birkaç farklı işlemde yapabiliriz.

1. Formumuzun propertiesden Topmost özelliğini True yapabiliriz.Böylece form üstte kalacaktır.


2.Formumuzun açılış kodlarına(Form_Load kodlarına)

Kod:
Me.TopMost=True

kodunu yazabiliriz.


3.Bu işlem ise formumuzun görev yöneticisi gibi programlarında üstünde kalmasını sağlamak alt + tab ile programımızın üzerine farklı bir program gelmesini engellemekte kullanacağımız yöntem.Bunu yapmak için formumuza 1 adet timer ekliyoruz(İnterval = 100 / Enable=True olcak) ve Timer_Tick bölümüne aşağıdaki kodları yazıyoruz.


Kod:
Me.TopMost=True

Not:Me yazmamızın nedeni üstte tutulacak formun şuanda açık olan form olduğunu belirtmektir onu yazmasanız veya üstte tutulmasını istediğiniz başka bir formu yazsanızda olur.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 11 - TextBox'a Yazı Yazılmasını Engelleme


TextBoxa sizin yazdığınızdan başka yazı yazılmasını engellemek için:

TextBox'ın Propertiesten ReadOnly Özelliğini True yapın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 12 - TextBoxa Yazılanları Bilgisayara Okutma


Textboxta yazanları bilgisayarın okumasını sağlamak için bu kodları kullanabilirsiniz.

1 Textbox ve 1 Buton ekleyin.

Kod:
Dim oku

oku=CreateObject("SAPI.spvoice")


oku.speak(Textbox1.Text)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 13 - Programı Kapatırken Onay İstemesi


Program kapatılırken onay istemesini sağlamak için kullanabileceğiniz kodlar.Form_Closing'e yazın.


Kod:
Dim kontrol = MsgBox("Program Kapatılsınmı?", vbQuestion + vbYesNo, "Kapat")
If kontrol = vbNo Then
e.Cancel = True
End If

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 14 - Şifrelerin * Olarak Gösterilmesi


Şifrelerin * veya farklı bir karakter olarak gösterilmesini sağlamak için TextBoxın PasswordChar bölümüne istediğiniz karakteri yazın.

veya


TextBoxın propertiesten UseSystemPasswordChar özelliğini True yapın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 15 - Formun Boyutunun Değiştirilmesini Engelleme


Form boyutunun sabit kalması için;


Forma tıklayın.

Properties'a tıklayın.


MaximizeBox=False yapın.

'Size' Bölümündeki Boyutları Maximumsize ve Minimumsize bölümlerine yazın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 16 - Kısayol Tuşu Kullanımı

Program içinde kısayol tuşları kullanarak programınızı kullanan kişilere kolaylık sağlayabilir ve daha güzel bir program yapabilirsiniz.


Bu kodu kodların en üstüne Public Class Form 1 'in üzerine yazın.

Kod:
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal vKey As Integer) As Integer

Daha sonra forma timer ekleyin(Enable=True olacak.)
Timera çift tıklayın ve aşağıdaki kodları yazın.(Ben A tuşuna tıklandığında ekranda "A Tuşuna Bastınız" yazdırdım o bölümü istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.)

Kod:
On Error Resume Next
If GetAsyncKeyState(Keys.A) Then

MsgBox("A Tuşuna Bastınız.")


Exit Sub
End If----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 17 - Metin Belgesine Yazma & Okuma


A)Metin Belgesine Veri Yazma

Kod:
Dim yaz As IO.StreamWriter = IO.File.CreateText("C:\metinbelgesi1.txt")
yaz.WriteLine(TextBox1.Text)
yaz.Close()


B)Metin Belgesi İçeriğini Programa Çekme
Kod:
Dim oku As IO.StreamReader = IO.File.OpenText("C:\deneme.txt")
TextBox1.Text = oku.ReadToEnd()
oku.Close()
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders 18 - E-Posta Gönderme ve Mail Bomber Yapımı


E-Posta gönderme işlemini anlatacağım bu bölümde e-posta gönderme kodlarını kullanarak nasıl mail bomber yapabileceğinizide göstereceğim.
İlk olarak e-posta gönderme işlemi nasıl yapılır?

1.Aşama: System.Net.Mail import ediyoruz.

Kod:
Imports System.Net.Mail

2.Aşama:E-Posta gönderme kodlarımızı yazıyoruz.

Kod:
Dim mail As New Mailmessage

Mail.Subject="E-Posta Konusu" 'Mail.Subject=TextBox1.Text vs. kullanabilirsiniz.

Mail.To.Add("E-Posta Adresi")

Mail.From = New MailAddress("E-Posta Adresi")

Mail.Body = "Mesajınız"


Dim SMTP As New SMTPClient("smtp adresi googlea yazarsak smtp adreslerini bulabilirisniz.")

SMTP.EnableSsl = True

SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("göndericinin epostası","şifresi")

SMTP.Port = "587"

SMTP.Send(Mail)


E-Posta gönderme kodlarımız bu şekilde.Şimdi bu kodlarile nasıl mail bomber yapacağız?

Mail bomber yapmak için formumuza bir Timer ve 2 Buton ekliyoruz.Timera e-posta gönderme kodlarımızı yazıyoruz.Butonlara:

Kod:
Timer1.Start 'Bu buton işlemi başlatacak olan butonumuz.


Kod:
Timer1.Stop

Notlar:

->SMTP listesini bir listbox vs. ekleyerek birden fazla SMTP kullanabilirsiniz.
->Fake bir e-posta açarak bunu gönderici olarak kullanırsınız böylece programı kullanan kişiler -posta ve şifre girmek zorunda kalmazlar.
->Timerın İntervalini bir textbox vb. kullanarak ayarlanabilir yapabilirsiniz bu ne sıklıkla e-posta gönderileceğini belirler.
->Mail bomber yapmak için farklı yollar vardır örneğin e-posta gönderen bir siteyi program içinde kullanabilirsiniz.
->Eğer gönderici e-posta ve şifresini kendiniz girmek istiyorsanız(kullanıcılar sonradan girmeyecek), program kodları içinde bu adres ve şifrenin görüneceğini unutmayın.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ders 19 - Web Sitesinin Kaynak Kodlarını Görme

Eklenecekler:
->2 Textbox(1 Buton web sitesi adresi için, diğeri kaynak kodlar için.)
->2 Buton(Web sitesine gitmek ve kodları göstermek için.)
->1 Web Browser

Not:Webbrowser gizli olabilir.

1.Buton Kodları("Web Sitesine Git" butonu.)
Kod:
Webbrowser1.Navigate(Textbox1.Text)


2.Buton Kodları("Kodları Göster" butonu.)
Kod:
TextBox2.Text=Webbrowser1.D-O-C-U-M-E-N-T-Text
Bir Beğeni ile teşekkür edebilirsiniz :)
 
D

dmxlimithra

Yaptıkların Kadar Yapmadıklarından da Sorumlusun !
Thread Starter
Ultra Member
Joined
Jan 23, 2023
Messages
316
Reaction score
37
Points
28
rica ederim isterseniz C ve C++ da gelir
 
SPAM IS FORBIDDEN!
  • SPAMMERS ARE BANNED FROM THE FORUM AND CANNOT USE ANY OF THE CHEATS
  • For example: thanks, thx, very good, asdqwe, working, ty and so on!
  • For example: Writing the same message over and over. thanks, thx and so on!
  • Copying and copying someone else's message is prohibited.
  • It is forbidden to send messages to increase the number of comments on threads that you have no knowledge of.
  • Write your own opinion when commenting!
  • If you see spam message, please let us know with the REPORT button!

Theme editor

Top Bottom