c#?

 1. Rooster

  C# – TIKLANAN İKİ NOKTANIN MESAFESİNİN HESAPLANMASI

  Arka arkaya tıklanan form üzerindeki 2 noktayı ekrana çizen ve arasındaki mesafeyi messagebox ile gösteren uygulama. using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using...
 2. Rooster

  C++ Hipotenüs Hesaplama

  Bu yazımızda 2 dik kenarı girilen bir dik üçgenin 3. kenarını yani hipotenüsünü hesaplayan C++ Örneğini oluşturacağız. Öncelikle dik üçgende hipotenüs hesaplamak için aşağıdaki formülün kullanılması gerektiğini hatırlatalım. c2=a2+b2 Math.h kütüphanesini eklemeyi unutmamak gerektiğini de...
 3. Rooster

  C# Metot Kullanarak Kombinasyon Hesaplama

  C# Windows Form ile yapılmış, Metot kullanılarak kombinasyon hesabı yapan programa ait kodlar. Kombinasyon nedir? Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden, sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir. Örnek olarak bir iskambil kartı destesinden herhangi 4 kartın seçilmesi verilebilir. Kombinasyon...
 4. Rooster

  C# ALT PROGRAM NEDİR? NASIL KULLANILIR?

  Sık tekrar edilen kodları her defasında yeniden yazmak yerine kodları alt program olarak tanımlarız ve daha sonra bu kodları yazmak yerine sadece alt program ismini yazarız. Alt program iki aşamadan oluşur; 1-Tanımlama:Alt program Main gövdesinin dışında tanımlanmalıdır aksi takdirde program...
 5. Rooster

  C# (n) Elemanlı Dizide Toplam ve Ortalama Hesaplama

  C# Kodları: static void Main() { double toplam=0, ortalama=0; Console.Write("Kaç elemanlı dizi oluşturulsun :"); int n = Int32.Parse(Console.ReadLine()); double[] dizi = new double[n]; for(int i=0;i<dizi.Length;i++)...
 6. Rooster

  C# Split Fonksiyonu Kullanımı – Metni Bölme

  Bazen kayıtları veri tabanında belirli işaretlere göre tek bir alanda tutmak isteriz. Örn: hobileri virgüller ile ayırıp tutmak. Yada bir coğrafi konumun enlem ve boylam değerlerini özel semboller( virgül vb) ile ayırarak tutmak. Örnekleri uzatmak mümkün. Veri tabanındaki bu birleştirilmiş...
 7. Rooster

  C# Sayının Karesini Alma

  Bir sayının karesini hesaplamak için sayının kendisiyle çarpılması gerekmektedir. Kullanıcının girdiği sayının karesini hesaplayan programı iki farklı şekilde yapalım. İlk örneğimizde Girilen sayının kendisiyle çarpılarak sonucu ekranda gösterelim. static void Main(string[] args) {...
 8. Rooster

  C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı

  C# form uygulamalarında mesaj penceresi (MessageBox), kullanıcı çeşitli işlemler yaparken bazı önemli durumlar meydana geldiğinde, uyarı, bilgilendirme ve hata mesajları göstermek için açılan, yardımcı pencerelerdir. Ayrıca kullanıcının bu pencere üzerindeki seçimine bağlı olarak farklı kod...
 9. Rooster

  Basit Bir HTML Dosyası Örneği

  HTML’ye giriş için bu kodları yeterli olacağını düşünüyorum. Bu bölümde buraya kadar öğrendiğimiz HTML kodlarını kullanarak basit bir sayfa yaptım. Kullanılan kodların nerelerde ve nasıl kullanıldığına dikkat etmenizi öneririm. Sayfanın yapımında göze hitap etmesinden çok öğretici olmasına...
 10. Rooster

  HTML Nedir? Hypertext Markup Language Hakkında Genel Bilgiler

  HTML nedir? Hypertext Markup Language kısaltması olan HTML, kullanıcılara web sayfaları ve uygumaları için yapı profilleri, paragraflar, başlıklar, bağlantılar ve blok alıntılar oluşturmalarını sağlar. HTML ne demek diye sorarsak, mesela bir programlama dili değildir, yani dinamik işlevsellik...
 11. Rooster

  C# Dizi Örnekleri

  Merhabalar bugün C# dilinde dizi konusunu pekiştirmek için dizilerle ilgili çözümlü örnekler paylaşacağım. Eğer soruları anlamakta zorluk çekiyorsanız öncelikle C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı konulu makalemi inceleyebilirsiniz. Örnek 1: Haftanın günlerini bir dizi içerisine atayarak ekranda...
 12. Rooster

  C# – GİRİLEN 10 ADET SAYININ EN BÜYÜK 3 SAYISININ ORTALAMASI

  Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor. using System; using System.Collections.Generic; namespace enbuyuk { class Program { public static void Main(string[] args) {//https://realitycheats.com/ int buyuk=0;//değişken...
 13. Rooster

  C# BELİRLİ İKİ SAYI ARASINDAKİ ÇİFT SAYILAR

  Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği; /* * Created by SharpDevelop. * User: serkan * Date: 15.12.2013 * Time: 23:05 * * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers. */ using System; using...
 14. Rooster

  C# GİRİLEN METİNDEKİ SESLİ HARFLERİ BULMA

  C# for döngüsü , C# if-else ve C# string fonksiyonlar kullanılarak girilen metindeki sesli harfler bulunuyor ve kaç adet olduğu belirtiliyor. Console.WriteLine("Bir metin giriniz"); string metin; int sayac = 0; metin = Console.ReadLine(); for (int i = 0; i < metin.Length; i++) { if...
 15. Rooster

  C# DÖNGÜ İLE DİZİYE DEĞER AKTARMA

  string[] gunler = new string[7]; //Diziye döngü ile değer gönderme for (int i = 0; i < 7; i++) { gunler[i] = Console.ReadLine(); } //dizinin elemanlarını for döngüsü ile ekrana yazma for (int i = 0; i < 7; i++) { Console.WriteLine(gunler[i]); } Paylaş
 16. Rooster

  C# SİLİNDİRİN HACMİNİN HESAPLANMASI

  Kullanıcıdan istenen yükseklik ve yarıçap ile silindirin hacminin hesaplanması double yukseklik, yaricap; const double PI=3.14; Console.WriteLine("yukseklik girin"); yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("yaricap girin"); yaricap =...
 17. Rooster

  C# && “VE” || “VEYA” OPERATÖRLERİ

  && operatörü “ve” anlamındadır Boolean sonuc; int x = 5, y = 9; sonuc = x == 7 && y == 15; Console.WriteLine("sonuc : " + sonuc); Console.ReadLine(); || operatörü “veya” anlamındadır Boolean sonuc; string islemci1 = "i3", islemci2 = "i5"; sonuc = islemci1 == "i5" || islemci2 == "i7"...
 18. Rooster

  C# DAİRENİN ALANI

  C#’ta Dairenin alanını bulan Console Application örneği.Örnekte:Kullanıcıdan istenen daire yarıçapı ile daha önceden girilmiş olan pi sayısı kullanılarak dairenin alanı elde ediliyor. int alan,r; Console.Write("Dairenin Yarıçapını Giriniz :"); r = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); alan =...
 19. Rooster

  C# LİST KULLANIMI

  C# dizi kullanımına çok benzeyen list<> kullanımı ile liste oluşturma ,listeye eleman ekleme, silme, sıralama gibi işlemlerinin örnek uygulama ile gösteriliyor.Dizi ile list arasındaki en önemli ve birbirlerinden ayıran fark ise dizinin kapasitesin belirtilmesidir.Ancak list kullanımında...
 20. Rooster

  C# FİBONACCİ DİZİSİ

  C# dizi ve C# for döngüsü kullanılarak fibonacci dizisi oluşturuluyor ve ekrana yazılıyor int sayi1 = 0; int sayi2 = 1; int i,sayi3; Console.Write(sayi1 + " \n " + sayi2 + "\n "); for (i = 3; i <=5; i++) { sayi3 = sayi1 + sayi2; Console.Write(sayi3 + "\n "); sayi1 = sayi2; sayi2 = sayi3...

Theme editor

Top Bottom