c##

 1. Rooster

  C# Linq OrderBy Kullanımı Örneği

  Linq OrderBy kullanımı ile ilgili C# Console ile yapılmış basit bir örnek yapalım. Dizi içerisinde bulunan isimleri alfabetik olarak sıralama yapalım. class Program { static void Main(string[] args) { string[] isimler = { "Ahmet", "Fatma"...
 2. Rooster

  C# FOREACH DÖNGÜSÜ KULLANIMI

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { foreach(Control nesne in this.Controls) { if((nesne) is TextBox) { nesne.BackColor = Color.Red; nesne.ForeColor = Color.White; } } } Foreach listeler ya da diziler üzerinde işlem yapmak için kullanılan döngü yapısıdır. Özellikle eleman...
 3. Rooster

  C# Word’e Çoklu Resim Aktarma Örneği

  Bu örneğimizde C# programı ile Microsoft Word‘ e çoklu resim aktarmayı yapacağız. Örneğimize geçelim. Öncelikle C# Windows Form uygulamamızı açıyoruz ve formumuzu aşağıdaki şekilde oluşturuyoruz. , Formumuzu oluşturduktan sonra Solution Explorer penceresinden Reference üzerinde sağ...
 4. Rooster

  MessageBox DialogResult Kullanımı Örnek

  MessageBox Yes,No,OK,Cancel,Retry gibi komutları kontrol ederek istenilen işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz örneğimizi inceleyelim. Örneğimizde Formumuzda bulunan Çıkış butonuna basıldığında Messagebox’ ta Evet yada Hayır seçenklerinden Evet (Yes) basıldığında Formu kapatan...
 5. Rooster

  C# ile Excel’ e Veri Aktarma

  C# ile excel programına veri transfer örneği: Aşağıdaki gibi bir form oluşturulup datagridview’e veri bağlantısı kuralım. Daha sonra Solution Explorer dan “References” e sağ tıklayarak Add Reference diyoruz. Daha sonra karşımıza ” Reference Manager ” sayfası gelecektir. Excel’e aktarım...
 6. Rooster

  C# Word’e Çoklu Resim Aktarma Örneği

  Bu örneğimizde C# programı ile Microsoft Word‘ e çoklu resim aktarmayı yapacağız. Örneğimize geçelim. Öncelikle C# Windows Form uygulamamızı açıyoruz ve formumuzu aşağıdaki şekilde oluşturuyoruz. Formumuzu oluşturduktan sonra Solution Explorer penceresinden Reference üzerinde sağ tıklayarak...
 7. Rooster

  C# Linq OrderBy Kullanımı Örneği

  Linq OrderBy kullanımı ile ilgili C# Console ile yapılmış basit bir örnek yapalım. Dizi içerisinde bulunan isimleri alfabetik olarak sıralama yapalım. class Program { static void Main(string[] args) { string[] isimler = { "Ahmet", "Fatma"...
 8. Rooster

  C# Textbox’lara Sadece Sayı Girişi Yaptırma

  Programımızda duruma göre textbox’lara harf girişi engelleme, özel karakter engelleme boşluk engelleme gibi özellikler ekleyebiliriz. Bu örneğimizde formumuzda bulunan textbox’a sadece sayı girişi nasıl yapılır? ve Boşluk tuşunu engelleme nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Öncelikle hangi...
 9. Rooster

  MessageBox DialogResult Kullanımı Örnek

  MessageBox Yes,No,OK,Cancel,Retry gibi komutları kontrol ederek istenilen işlemi gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz örneğimizi inceleyelim. Örneğimizde Formumuzda bulunan Çıkış butonuna basıldığında Messagebox’ ta Evet yada Hayır seçenklerinden Evet (Yes) basıldığında Formu...
 10. Rooster

  C# DataGridView’ e Resim Ekleme

  Bu yazımızda C# Datagridview kontrolüne dinamik olarak sütunlar ekleyip bu sütunlara ait özelliklerin nasıl ayarlanabileceğini ve Datagridview kontrolünde istenilen bir sütuna resim ekleme işleminiyapan bir örnek oluşturacağız. Örneğimizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle Yeni bir Windows Form...
 11. Rooster

  C# Dik Üçgende Hipotenüs Hesaplama

  C# Windows Form kullanarak dik kenarları girilen bir dik üçgene ait Hipotenüs hesabı yapan program örneği: private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { double kenar1, kenar2, sonuc; kenar1 = Convert.ToSingle(textBox1.Text); kenar2 =...
 12. Rooster

  C# Bilgisayar Adı ve IP Adresi Öğrenme

  Bu yazımızda C# ile Bilgisayar Adı ve IP Adresi‘nin bulunmasını gösteren bir uygulama gerçekleştireceğiz.Örneğimizde C# Windows Form Application’ da yeni bir proje oluşturarak başlıyoruz. Formumuza 2 adet Label ekliyoruz. Label1′ de Bilgisayar adını Label2 de ise Ip adresini göstereceğiz. Bu...
 13. Rooster

  C# TabControl Kullanımı

  Bu makalemizde TabContol nesnesi ve bazı özelliklerinden bahsederek kullanımıyla ilgili örnekler oluşturacağız. TabControl nesnesi kontrolleri sekmelerden oluşan paneller içerisinde görüntülemek amacıyla kullanılır. Yani tek bir form üzerinde birden fazla form varmış gibi çalışabilirsiniz...
 14. Rooster

  C# NumericUpDown Konrolü Kullanımı

  Bu yazımızda C# ile NumericUpDown kontrolünü kullanarak bir örnek gerçekleştireceğiz. Örneğimizde Form üzerinde bunan label kontrolünde Butona her basıldığında NumericUpDown kontrolünde seçili olan artış değerine göre arttırım yapacağız ve Label’ de göstereceğiz. Form tasarımı aşağıdaki gibi...
 15. Rooster

  C# String Metotlar – Contains( )

  Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye bool türünde bir değer döndürür. Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni...
 16. Rooster

  C# KARAKÖK ALMA

  Sqrt( ) Parametre olarak verilen double türündeki sayının karekök değerini double türünde geriye döndüren metottur. Kullanımı: double karekok=Math.Sqrt(double sayi); Örnek: double s; s = 16; Console.WriteLine(Math.Sqrt(s)); Console.ReadKey();
 17. Rooster

  C# String Metotlar – CopyTo( )

  Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde), hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır. Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin; – Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren, –...
 18. Rooster

  C# String Metotlar – Split ( )

  Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde...
 19. Rooster

  C# String Metotlar – Substring

  Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”...
 20. Rooster

  C# String Metotlar – ToUpper ( )

  ToLower( ) metodunun tam tersi şeklinde çalışır ve birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür. Kullanımı: string yeniMetin=metin.ToUpper(); Örnek : ToUpper() metodunun kullanımı; string metin = “Bilişim Teknolojileri”...


Tema düzenleyici

Üst Alt
forex
bitcoin
yatırım
sigorta
para
yatırım
viop
borsa
forex yatırım
dolar
klasfx
kalefx
forex türkiye
sağlık sigortası
trafik sigortası
ev sigortası
vds
hosting
wordpress
dedicated server
otomobil kirala
araba kirala
araç kirala
otel
viop yatırım
yatırım yap
sigorta nasıl yapılır
yatırım nasıl yapılır
yatırım tavsiyesi
e ticaret yazılımı
anti virus
anti virus programı satın al
bebek bezi
bebek bezi satın al
takım elbise
takım elbise satın al
forex yatırım ile zengin ol
borsa taktikleri
forex taktikleri
sigorta yaptır
trafik sigortası yaptır
en uygun sigorta
vds satın al
hosting satın al
forexin önemi
doğru yatırım
web tasarım
kredi başvurusu
bağış
bağış yap
araba sigortası
seo
seo hizmeti
sanal ofis
araba kirala
oto kira
oto kiralama
otomobile kirala
araç kirala
forex deneme hesabı
forex piyasası
forex işlem
ücretsiz forex
forex demo
ingilizce öğren
ingilizce kursu
giysi satın al
elbise satın al
gömlek satın al
pantolon satın al
tişört satın al
mont satın al
kaban satın al